Bærekraftige strategier er viktige for Hufvudstaden

Bærekraftige strategier er viktige for Hufvudstaden

Miljøbevisst og klimasmart. Men også faktorer som langsiktighet og risikominimering er noen av hovedhensynene når børsnoterte Hufvudstaden AB velger krafthandelsløsninger fra Entelios til eiendomsporteføljen sin i det sentrale Stockholm og Gøteborg.

Hufvudstaden er en av Entelios’ eldste kunder, og samarbeidet strekker seg over flere tiår. Hele tiden har Entelios hatt ansvar for å dekke eiendomsselskapets strømbehov og bidratt med langsiktig finansiell rådgivning når det gjelder strømkilder.

Entelios er en stabil og pålitelig samarbeidspartner, og gjennom regelmessige analyser og en felles strategi velger vi å styre risikoen og stabilisere prisbildet på strøm over lengre tid, sier Karl-Johan Wall, sjef for bærekraft i Hufvudstaden.

Karl Johan Wall rundt bilde.png

Hufvudstaden, som er Sveriges største børsnoterte eiendomsselskap, er en betydelig eier av eiendom med sentral beliggenhet i Sveriges to største byer. NK-varemagasinene er blant flaggskipene i den innholdsrike porteføljen av forretnings- og kontorlokaler. Hufvudstaden har Lundbergföretagen som største eier og er et av de sterkeste varemerkene i svensk eiendomsbransje.

– Vi er opptatt av en bærekraftig utvikling både når det gjelder økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer, sier Karl-Johan Wall.

– Sammen med leietakerne våre utvikler vi energieffektive og klimasmarte løsninger. I samarbeid med Entelios oppmuntrer vi leietakerne til å treffe bærekraftige valg og ta i bruk energieffektive løsninger. Vi har en rekke klimamål og ønsker å bidra til det nasjonale miljømålet om en bærekraftig fremtid og et fossilfritt Sverige innen 2045.

Hufvudstadens eiendommer forbruker ca. 35 000 MWh/år. «Grønn» strøm er en viktig komponent i miljøprofilen til selskapet, som lenge har benyttet seg av opprinnelsesmerket vannkraft.

Hufvudstaden er en etablert kunde, og vi har alltid en åpen og hyggelig dialog om hvordan vi ut fra et langsiktig perspektiv kan oppnå best mulige løsninger, sier Anders Jidinger, Key Account Manager i Entelios.