Leverer strøm til 400 restauranter i Skandinavia

Leverer strøm til 400 restauranter i Skandinavia

Da ny strømavtale stod på menyen, valgte Skandinavias ledende serveringskjede Umoe Restaurants å samarbeide med Entelios og Tradebroker for å sikre en sømløs kraftleveranse på tvers av landegrensene.

 

Entelios er Norges største leverandør av strøm til bedriftsmarkedet. Selskapet styrket sin satsning i det nordiske markedet i fjor gjennom et oppkjøp av det svenske energiselskapet Telge Kraft. Og da Umoe Restaurants lette etter en ny energipartner, var ambisjonen å finne en nordisk aktør. Nå har Skandinavias ledende serveringskjede valgt Entelios som energipartner. 

– Avtalen trådte i kraft 1. februar 2017, og baserer seg på Tradebroker-avtalen som ble inngått en måned tidligere. Avtalen strekker seg frem til utgangen av 2019, og gjelder fysisk leveranse av strøm til våre restauranter med lavest mulig kostnad og risiko, sier Stig Hagen-Westerlund som er innkjøpsdirektør i Umoe Restaurants.

Westerlund ser flere fordeler ved å ha en kraftpartner som opererer sømløst på tvers av de nordiske landegrensene.

– Vi mener at vi har inngått et samarbeid med en av de sterkeste aktørene i det nordiske markedet. De har gode systemer, dyktige folk og fremstod som en solid leverandør vi raskt fikk tillitt til. Umoe Restaurants representerer nesten 400 restauranter i det skandinaviske markedet. Det var derfor en fordel for oss å inngå et samarbeid med en aktør som tilbød en solid og enhetlig løsning i alle våre markeder.

Reduserer kostnadene - øker konkurransekraften
John Arild Raaen, forretningsutvikler i Entelios, opplever at stadig flere virksomheter ønsker en kraftleverandør som tilbyr løsninger skreddersydd for Norden.

– Det nordiske kraftmarkedet styres gjennom en felles kraftbørs, Nord Pool Spot. Men på grunn av underliggende forskjeller mellom de nordiske landene kreves det ofte ulike modeller og forretningssystemer for å håndtere kraftkjøp. Dette er problematisk og tungrodd for kunder som er representert i ulike markeder. Entelios tilbyr én helhetlig løsning som fungerer på tvers av landegrensene. Vi skal være kundens kontaktpunkt mot energimarkedene og bidra til energibesparelser, samt en effektiv og helhetlig administrativ håndtering, sier Raaen.