Ny kraft til Olav Thon Gruppen

Ny kraft til Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen har inngått en treårig avtale med Entelios som årlig skal levere 190 GWh til selskapets bygg i Norge og Sverige. Dette tilsvarer årsforbruket til ca. 20.000 leiligheter.

 

Olav Thon Gruppen eier og forvalter over 100 kjøpesentre i Norge og Sverige, blant annet Norges største kjøpesenter, Sandvika Storsenter, og Nordby Shoppingcenter like ved Svinesund. Olav Thon Gruppen har ca. 500 næringseiendommer i sin portefølje og mer enn 70 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

 

Nordisk partner

Entelios kjøpte i 2017 Telge Kraft i Sverige, og har i dag kontorer både i Norge og Sverige.

– For hele vår nordiske organisasjon er det et solid kvalitetsstempel at Olav Thon Gruppen har valgt å inngå en flerårig nordisk avtale med oss, sier Harald Steinsholt, leder for forretningsutvikling i Entelios.

Han trekker frem energileverandørens lange erfaring med å levere svært konkurransedyktige strømpriser til store aktører i Norden som en viktig årsak til at valget falt på dem.

– Vårt mål har i flere år vært å redusere våre kunders energikostnader ved å selge og forvalte energi tilpasset deres behov. Det sammen med vår integrerte nordiske modell tror jeg teller positivt for oss i anbud som dette, sier Steinsholt.

Omfatter kjøpesenter og næringseiendom
– Olav Thon Gruppen har gjennom en felles tilbudskonkurranse inngått avtale med to strømleverandører, hvorav Entelios er en av disse. Enteliosleverer strøm til mange av Olav Thon Gruppens eiendommer i Norge og Sverige, og avtalen omfatter både kjøpesenter og næringseiendom, sier teknisk fagsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Martin Moe.