Pilotprosjekt sørger for mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter

Pilotprosjekt sørger for mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter

Statnett gjennomfører et demoprosjekt sammen med Entelios for mer fleksibel kraftbruk på Østlandet i vinter. Kraftnettet vil kunne få hjelp fra elbiler og ventilasjonsanlegg til å holde balansen mellom forbruk og produksjon.

Statnett skal i piloten teste 1 MW som minste budkvantum i regulerkraftmarkedet, 5 MW er nedre grense i dag, og lavere budkvantum åpner for at nye typer fleksibilitet kan bidra. 

Entelios skal tilrettelegge for leveranse av fleksibilitet med stor bredde teknologier fra Siemens og Enfo.

Vårt bidrag i piloten er tilgang til kunder med sentraldriftsanlegg og industriforbruk.

Vi utfordrer våre kunder på hvordan de kan bidra til å løse denne utfordringen,

sier Mattias Harrysson fra Entelios

-Energiforsyningen spiller en viktig klimarolle. Omleggingen til mer produksjon og bruk av fornybar energi gjennom elektrifisering og nytt forbruk, gjør at behovet for fleksibilitet øker. -Vi trenger fortsatt kraftproduksjon som kan reguleres opp og ned ved behov, men samtidig ønsker vi å øke tilfanget av fleksibilitet gjennom at også flere typer aktører kan delta. Vinterens pilot bidrar til at nye kilder og teknologier kan delta i markedet. Med dette øker vi tilgangen på fleksible ressurser i et stadig mer komplekst kraftsystem, forteller prosjektleder Kari Dalen i Statnett.