Schenker satser grønt i en voksende bransje

Schenker satser grønt i en voksende bransje

Et langsiktig og lavt kostnadsnivå er en avgjørende faktor for at DB Schenker velger krafthandelsselskapet Entelios som samarbeidspartner. Det velkjente frakt- og logistikkselskapet har terminaler og anlegg på et trettitalls steder i Sverige, der Entelios leverer miljømerket strøm.

Transportsektoren er i stadig vekst. I takt med økt netthandel stiger også etterspørselen etter frakt av lettere gods og pakker.

DB Schenker er et av verdens ledende frakt- og logistikkselskaper. Avtalen i Sverige om grønn kraft levert via Entelios har løpt i over ti år.

Man trenger spisskompetanse for å ha kontroll på det komplekse kraftmarkedet, og gjennom Entelios får vi nettopp den ekspertisen vi trenger får å nå målet vårt om en jevn og forutsigbar kontroll over kostnadene, sier hun.

Samarbeidet med leverandørene er en viktig del av vårt overordnede arbeid med bærekraft, forklarer Ulrika Svanberg, innkjøpssjef i DB Schenker i Sverige. Vi legger stor vekt på å velge riktige samarbeidspartnere, og vi evaluerer leverandørene våre regelmessig. Gode samarbeidsforhold er avgjørende for at vi skal nå alle målene våre.

Ulrika Svanberg mener at Entelios tilfører DB Schenker merverdi:

I avtaleporteføljen ligger det en prissikring for faste strømkostnader som strekker seg over flere år. Schenker har valgt fornybare energikilder i form av vann- og vindkraft. Forbruket ligger på rundt regnet 31 000 MWh/år.

Ulrika Svanberg.png

DB Schenkers svenske hovedkontor ligger i Göteborg.

Administrasjon og samordning av fakturaer til anlegg i de ulike distriktene er en annen tjeneste som Entelios leverer til DB Schenker.