Sikrer gode strømpriser til kraftkrevende datasentre

Sikrer gode strømpriser til kraftkrevende datasentre

Datalagring er svært kraftkrevende. Datasenterspesialisten DigiPlex har overlatt all kraftforvaltning i Norge og Sverige til Entelios. Det har vist seg å være lønnsomt.

- Vi har brukt Entelios som vår kraftforvalter i snart ti år. I løpet av disse årene har vi vokst fra et lite selskap til et multinasjonalt konsern. At vi fortsatt er kunde hos Entelios, sier vel det mest om hvor fornøyd vi er med selskapet, sier administrerende direktør Gisle M. Eckhoff i DigiPlex.

Han leder et selskap som designer, bygger og drifter fremtidsrettede datasenterløsninger tilpasset nordiske behov. DigiPlex stod bak Norges første datasenter i 2002, og har siden vært markedsledende i Norge og ekspandert til Sverige.

Kraftforbruket har økt tilsvarende. Nå bruker DigiPlex rundt 45 GWh årlig, fordelt på flere lokasjoner i Norge og Sverige. Entelios håndterer fysisk leveranse og kraftforvaltning i begge landene.

-Entelios har kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland og betjener et stadig økende antall selskaper som har virksomhet i flere nordiske land, blant dem DigiPlex, sier Lars Petter Hansen, Key Account Manager i Entelios.

Redusert strømkostnad 
Få bedrifter har høy kunnskap om strøm. Mange velger derfor å overlate ansvaret for strøminnkjøp til en profesjonell part.

- Vi har høy interesse for strøm som en viktig innsatsfaktor. Vi bruker Entelios for å redusere strømkostnadene mest mulig gjennom aktiv forvaltning. Entelios har oppnådd gode resultater, og det har vært lønnsomt å la forvalterne deres håndtere våre strøminnkjøp. Vi kjøper strøm på vegne av våre kunder, så til slutt er det kundene som merker at strømregningen er blitt mindre, sier Eckhoff.

De siste årene har Entelios redusert kundenes strømpris med mer enn ti prosent, sammenliknet med flytende markedspris.

Grønne sertifikater
DigiPlex kjøper ikke bare strøm og kompetanse fra Entelios, men også opprinnelsesgarantier som bekrefter at strømmen stammer utelukkende fra fornybare energikilder.

- Kundene våre etterspør en grønn profil, og vi har derfor tatt et strategisk og miljøbevisst valg om å kjøre alle våre datasentrer på hundre prosent fornybar energi. Vi satser også på en teknologi som er mindre energikrevende enn mange av våre konkurrenter, sier Eckhoff.

- God oppfølging
Minst en gang i måneden har DigiPlex kontakt med Entelios.

- Vi får da rapporter om markedet og status på vår egen avtale. Oppfølgingen fra Entelios er meget god. Vi føler oss verdsatt som kunde, sier Eckhoff.