April fikk laveste månedspris på strøm noensinne

April fikk laveste månedspris på strøm noensinne

Strømprisen i Norden i april knuste den stående lavprisrekorden fra juli 2000 – og endte lavere enn noen tidligere registrert gjennomsnittspris for noen måned.

Den forrige lavprisrekorden ble satt i juli 2000, da vi noterte en gjennomsnittspris på 6,35 Eur/MWh. Nå er den grundig slått: Prisen for april 2020 ble 5,26 Eur/MWh, som er ny rekord.  

Merk at rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn nå som den gjorde i juli 2000.

Det er mange faktorer som bidrar til å gjøre kraftsituasjonen 2020 helt spesiell. La oss se på de viktigste punktene som kan forklare dette:

·       I Norden er både vann- og snømengder på et historisk rekordnivå, etter en nedbørsrik periode i vinter. Nå tappes magasinvann for å gi plass til snøen som snart skal smelte.

·       Det har vært en svært mild vinter, noe som gjør at kraftbehovet har vært lavere enn normalt så langt.

·       Det produseres mer fornybar energi enn noen gang i Norden. Vindmøller leverte de første to månedene like mye energi som alle de nordiske kjernekraftanleggene.

·       Det er mer fornybar energi enn noen gang i Tyskland. I siste del av april leverte solceller og vindmøller mer energi enn noen gang. Dette gjør at kraften fra Norge i perioder ikke blir mulig å eksportere.

·       Koronapandemien og den påfølgende nedstengningen av samfunnet har redusert etterspørselen etter strøm med noen prosent, både i Norden og Europa.

·       Nedstengningen av samfunnet gir også lavere CO2-utslipp i Europa, noe som fører til fall i kvoteprisen for slike utslipp. Dette senker produksjonskostnaden for kull- og gasskraftverkene. Resultatet blir lavere strømpriser i Europa – noe som igjen gir lavere strømpriser i Norden. 

Lave priser også i sommer

Snøsmeltingen står for døren og prisene frem til og med fellesferien ligger an til å bli omtrent like lave som de var i april. Det er mer fornybar energi i systemet i år enn tidligere, så vi må antakelig få en finere sommer enn i 2018 for å få et særlig løft i strømprisen i denne perioden.

Etter at snøsmeltningen er over, er det litt begrenset hvor mye mer vann enn normalt magasinene klarer å bære over til vinteren. Normalt sett er de ganske fulle etter sommeren. Derfor øker forventet kraftpris ganske mye for kommende vinter, målt mot de lave prisene vi har sett i april.

Koronakrise med begrenset effekt på lang sikt

Strømprisen for de kommende årene har ikke reagert spesielt mye på koronakrisen. Framtidsprisene er omtrent på samme nivå som de var før pandemien, med kun beskjeden nedgang. 

Mange forventer nå at politikerne i Europa benytter anledning med lav aktivitet til å stramme inn systemet med utslippskvoter.

Aksjemarkedet har omtrent hentet seg inn fra den dramatiske bunnen tidlig i april. Langsiktig rentenivå er ikke veldig uendret, slik at kostnadene for nye vindmøller er ganske likt som før koronakrisen.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern