Billigere CO2 gir lavere strømpriser

Billigere CO2 gir lavere strømpriser

CO2-prisen har gått ned den siste tiden. Nedgangen bidrar til lavere strømpriser i Norden det kommende året.

Siden midten av forrige uke har prisen på CO2 (Utslippsrettigheter) falt fra 25 €/tonn til 23 €/tonn. I skrivende stund har nedgangen på to euro gjort at terminprisen i Tyskland for 2020, det vil si fremtidsprisen på strøm, har falt med over 1,5 €/MWh. Dette påvirker terminprisen for Norden i 2020, som faller med 1,25 €/MWh. Det tilsvarer en nedgang på 3,5 prosent.

Til «himmels»

Siden midten av forrige uke har prisen på CO2 (Utslippsrettigheter) falt fra 25 €/tonn til 23 €/tonn. I skrivende stund har nedgangen på to euro gjort at terminprisen i Tyskland for 2020, det vil si fremtidsprisen på strøm, har falt med over 1,5 €/MWh. Dette påvirker terminprisen for Norden i 2020, som faller med 1,25 €/MWh. Det tilsvarer en nedgang på 3,5 prosent.

Til «himmels»
Fra 2017 til sommeren 2019 gikk prisen på CO2-kvoter opp fra € 4 til nesten € 30. Flere analytikere forklarte oppgangen med at EU har iverksatt tiltak for å redusere antall utslippskvoter i markedet. Samtidig har Brexit skapt en del usikkerhet i markedet. Men, siden pristoppen i juli har trenden snudd. Prisen på utslippsrettigheter har gått ned med nesten 25 prosent siden i sommer. Analytikerne mener årsaken er sammensatt, men tror økt tilbud av gass, mindre vekst i industrien og Brexit spiller en rolle.

Gass i store lass
De siste årene har gass blitt mer tilgjengelig i Europa, godt hjulpet av et større verdensmarked for flytende gass (LNG). Tilbudet av gass er større enn etterspørselen i Europa. Det bidrar til vesentlig lavere gasspriser, noe som igjen har gjort gasskraft mer konkurransedyktig enn kullkraft. Og her kommer CO2-prisen inn. Gasskraft har lavere utslipp av CO2 enn kullkraft. Dermed svekkes etterspørselen etter utslippstillatelser.

Mer tilgjengelig
Svakere økonomi i Europa peker mot lavere vekst i industrien, og dermed lavere utslipp av CO2. Det innebærer at flere utslippstillatelser blir tilgjengelig i markedet, og dermed får vi lavere pris på CO2-kvoter.

Hard Brexit
Utfallet av Brexit skaper også usikkerhet knyttet til CO2-prisen. Storbritannia har hatt det største overskuddet av CO2-kvoter i Europa, men de seneste årene har landet nærmest stengt ned hele kullkraftproduksjonen. Utfallet av BREXIT vil kunne ha betydning for antall tilgjengelige CO2-kvoter i markedet. Derfor kan det få forskjellige utfall om det blir en "hard Brexit" 31. oktober, eller om de får en utsettelse til over nyttår.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen i vårt nyhetsrom.


Fra 2017 til sommeren 2019 gikk prisen på CO2-kvoter opp fra € 4 til nesten € 30. Flere analytikere forklarte oppgangen med at EU har iverksatt tiltak for å redusere antall utslippskvoter i markedet. Samtidig har Brexit skapt en del usikkerhet i markedet. Men, siden pristoppen i juli har trenden snudd. Prisen på utslippsrettigheter har gått ned med nesten 25 prosent siden i sommer. Analytikerne mener årsaken er sammensatt, men tror økt tilbud av gass, mindre vekst i industrien og Brexit spiller en rolle.

Gass i store lass
De siste årene har gass blitt mer tilgjengelig i Europa, godt hjulpet av et større verdensmarked for flytende gass (LNG). Tilbudet av gass er større enn etterspørselen i Europa. Det bidrar til vesentlig lavere gasspriser, noe som igjen har gjort gasskraft mer konkurransedyktig enn kullkraft. Og her kommer CO2-prisen inn. Gasskraft har lavere utslipp av CO2 enn kullkraft. Dermed svekkes etterspørselen etter utslippstillatelser.

Mer tilgjengelig
Svakere økonomi i Europa peker mot lavere vekst i industrien, og dermed lavere utslipp av CO2. Det innebærer at flere utslippstillatelser blir tilgjengelig i markedet, og dermed får vi lavere pris på CO2-kvoter.

Hard Brexit
Utfallet av Brexit skaper også usikkerhet knyttet til CO2-prisen. Storbritannia har hatt det største overskuddet av CO2-kvoter i Europa, men de seneste årene har landet nærmest stengt ned hele kullkraftproduksjonen. Utfallet av BREXIT vil kunne ha betydning for antall tilgjengelige CO2-kvoter i markedet. Derfor kan det få forskjellige utfall om det blir en "hard Brexit" 31. oktober, eller om de får en utsettelse til over nyttår.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.