Brexit preger fremdeles strømprisen

Brexit preger fremdeles strømprisen

Oktober ble preget av en god ressurssituasjon i Norden, godt forsynte råvaremarkeder – og fortsatt usikkerhet rundt hvordan Brexit vil påvirke prisen på CO2-kvoter.

Strømmarkedet har lagt bak seg en relativt stabil oktober måned – der gjennomsnittlig spotpris i Norden havnet på 37,10 €/MWh. Dermed havnet den 13 prosent opp i forhold til prisen i september.

Ser vi på de siste fem årene, ligger årets oktoberpris 9 prosent høyere enn gjennomsnittet. Øker vi tidsrammen til snitt for de siste ti årene, så ligger årets oktoberpris 18 prosent høyere. Men holder vi oss kun til 2019, er prisen for oktober likevel nær 5 prosent lavere enn det vi har sett så langt i år.

Hvordan ser så ressurssituasjonen ut? I Norden er den tilnærmet på det normale, og den har forholdt seg ganske så stabil gjennom hele oktober. Vi fikk et godt påfyll av vannressurser i forkant av oktober, og dette har vært med på å hindre prisene å stige mer enn de har gjort. Mot slutten av oktober endret dog værprognosene seg i retning tørt og kaldt, noe som var med på å løfte prisene mot inngangen til november.

Svake prissignaler utenfor Norden
Ute i Europa ser vi en svak til negativ vekst i industrien, noe som helt klart bidrar til å holde energiprisene nede. Dette preger i første omgang kull- og gassprisen, men det er litt vanskeligere å se den samme tendensen i de europeiske strømprisene.

Strømprisene på kontinentet holdes igjen av prisen på CO2-kvoter. CO2-prisen har riktignok sunket noe siden i sommer – men som likevel er vesentlig høyere enn hva prisen var for noen år siden. Høyere CO2-pris gir en høyere kostnad for de som produserer gass- og kullkraft. Et stykke lengre ut i systemet påvirker dette til sist også de nordiske strømprisene.

Brexit har stor påvirkning på CO2-prisen
Storbritannias turbulente Brexit-prosess skaper både spenning og usikkerhet på mange arenaer – også i energimarkedet. Ved en såkalt «hard Brexit» uten noen avtale med EU, har markedet priset inn et fall i prisene på CO2-kvoter. Kommer en avtale på plass og Brexit gjennomføres noe senere, ser markedet ut til å tolke det som at CO2-prisen skal noe opp.

Uansett måten Brexit gjennomføres på, ser vi at markedet beregner en svakere vekst i Europa med Storbritannia på utsiden av EU. Det betyr lavere energipriser og lavere CO2-priser på de langsiktige kontraktene.

Dette er nok et eksempel på hvordan det nordiske energimarked påvirkes av storpolitikken internasjonalt. I dette tilfellet sirkuset i det britiske parlamentet, som også tar med seg CO2-prisene opp i berg-og-dalbanen – noe som igjen påvirker fremtidsmarkedet i Norden.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern