Entelios kraftkommentar uke 14

Entelios kraftkommentar uke 14

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Magnus Lingjærde her - Aldri har marsprisene vært lavere

Aldri har marsprisen vært lavere

Mye handler om korona nå, men årsaken til de ekstremt lave prisene vi har i Norden har lite med pandemien å gjøre. Det handler derimot mye om været.

For mye strøm

Siden nyttår har både vind og store nedbørsmengder gjort at energireservene har bygget seg opp i Norden. Nedbøren lagres i vannmagasiner og som snø i fjellet, mens vinden sørget for at de tusenvis av vindturbinene i Norden har levert godt opp mot sitt makspotensial for energiproduksjon. Vindkraften har utviklet seg svært mye på bare noen få år. I dag leverer den en betydelig andel av den nordiske strømproduksjonen, og mer er på vei.

Korona preger de langsiktige prisene i strømmarkedet

Prisene i dette terminmarkedet svinger i takt med hvordan forventningene til fremtidig strømpris endrer seg. De er blant annet avhengig av to ting: fremtidige råvarepriser og fremtidig etterspørsel av energi.

Disse to faktorene skal nå under lupen, for alle lurer på i hvor stor grad koronakrisen skal prege økonomien på lang sikt. Vi har allerede sett at frykt for langvarige konsekvenser, samt fall i etterspørselen etter energi, har sendt råvareprisene kraftig ned de siste ukene.

For de som vurderer strømprisen, er det viktigst å følge med på prisen for råvarer som kull og gass. Men også prisen for utslippsrettigheter (CO2-prisen) er svært viktig som en indikasjon på fremtidig strømpris. Og nettopp CO2-prisen har også falt kraftig de siste ukene. Dette er hovedårsaken til at prisen for strøm med levering neste år nå er på laveste nivå siden februar 2016. Den gang var CO2-prisen dog vesentlig lavere enn det vi ser i dag.

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: + 31,7 TWh (+ 0,3 TWh)

Systempris: 6,43 €/MWh (- 1,63 €/MWh)

Terminpris YR-21: 19,65 €/MWh (- 1,20 €/MWh)

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern