Entelios kraftkommentar uke 20

Entelios kraftkommentar uke 20

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Andreas Myhre her

Snøen som falt i går

Forrige uke ble en kald uke med minusgrader i fjellet, som førte til at snømagasinet bygget seg ytterligere opp. Vi venter på snøsmeltingen, og håper den blir slik at det er mulig å ta vare på det store snømagasinet vi har i Norden nå. Samtidig ryddes det plass i magasiner, men det er ikke så stor vannføring. 

Se ukens kraftkommentar med Andreas Myhre her

Dette fører til at prisene øker litt i spotmarkedet, men opp fra et usedvanlig lavt nivå. Hurtigheten på snøsmeltingen utover våren vil være avgjørende for om hvor mye av disse ressursene som vil gå til spille. En kald og seig vår, øker sjansen for å ta vare på mest mulig av ressursene, men om det plutselig blir sommervær i juni, kan det bli store ressurstap i form av flomtap og fordampning av snø. Prognosene peker på en videre kald mai.

Løft i terminprisen

Forsiktig gjenåpning av et Koronastengt Europa, sammen med tiltak som er med å løfte oljeprisen, kan ha vært utslagsgivende for den oppgangen vi har sett i Terminmarkedet sist uke. Både kull- og gassprisene stiger noe, og det er med å løfte terminprisene i Europa og dermed også i Norden.

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: +25,6 TWh (-0,9 TWh)

Systempris: 8,15 €/MWh (+ 0,70 €/MWh)

Terminpris YR-21: 22,70 €/MWh (+ 1,15 €/MWh)

 

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern