Entelios kraftkommentar uke 23

Entelios kraftkommentar uke 23

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Magnus Lingjærde her

Flommen presser spotprisen mot null

Det varme pinseværet har virkelig satt fart på snøsmeltingen i høyfjellet. Flere steder opplevde man uvanlig lav vannstand i innsjøer og elver forrige uke, men i løpet av et par døgn har dette snudd til vårflom. Tilsigstoppen er enda ikke nådd, og vi skal først se en flomtopp nå til helgen, men det er også ventet at den høyeste tilsigstoppen ikke nås før senere i juni.

 

Det store presset på fra tilsiget presser spotprisene i Norden nesten ned til null. Prisene er så lave at mye av den svenske kjernekraften har justert ned sin produksjon, noe som gir mer rom for vannkraften til å holde høy produksjon. Den høye produksjonen spiser godt av ressursoverskuddet, sammen med høy eksport av strøm til våre naboland utenfor Norden.

Langt fra fri flyt av kraft i Norden

Med nedstenging av kjernekraft i Sverige, ser vi at Norden er langt fra å være utbygd for fri flyt av kraft. Mens prisene presses nesten ned mot null i Norge, har Svenskene priser som er mer enn 25 ganger så høye. Årsaken til de store prisforskjellene er at overføringskapasiteten mellom områdene og landene er begrenset, og dermed oppstår det flaskehalser i systemet. I verstefall vil dette gi svinn av energi, som kunne vært bruk i et annet prisområde enten internt i Norden eller utenfor. Flaskehalsproblematikken kan også gå andre veien i perioder der den svenske vindkraften går for full maskin.

Terminmarkedet ser mot råvaremarkedene

Terminmarkedet er mindre   påvirket av det som skjer i spotmarkedet. Prisene løfter seg denne uken siden råvareprisene går oppover. Det er yrende optimisme i mange markeder etter at økonomiene har begynt åpningen etter koronatiltakene. Dette smitter mye over i aksjemarkeder, men også i råvaremarkeder.

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: + 16,5 TWh (- 4 TWh)

Systempris: 4,42 €/ MWh (- 5,6 €/MWh)

Terminpris YR-21: 22,70 €/MWh (+ 0,90 €/ MWh)

 

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern