Entelios kraftkommentar uke 34

Entelios kraftkommentar uke 34

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Magnus Lingjærde her

Det nordiske kraftmarkedet: Velfungerende, men langt fra perfekt

Kraftsystemet og ikke minst kraftmarkedet har blitt satt på prøve denne sesongen. Ekstreme mengder snø som har smeltet har gitt enorme mengder energi tilgjengelig i Norge og Nord-Sverige, samtidig med at flere kjernekraftreaktorer er ute av drift i Sør-Sverige. Dette kombinert med at flere distribusjons linjer i strømnettet også har vært ute av drift, har dette gitt veldig store utslag i prisene internt i Norden.

Mer enn nok energi

I sum er det et tilbudsoverskudd av strøm i Norden, men allikevel opplever vi at vannet rennet over demningene i ett område, samtidig som reservekraftverk blir satt i beredskap i andre prisområder. Selv om det Nordiske kraftmarkedet skårer høyt i internasjonale sammenligninger av energimarkeder, når det gjelder likviditet, transparens og flyt, så er vårt marked milevis unna å være perfekt. For at markedet skal fungere optimalt, må flyten av energi fungere bedre, men det betinger store investeringer i infrastruktur. Sammen med et bedre strømnett jobbes det også med å gjøre markedsaktørene mer fleksible i både produksjon og forbruk av strøm. De store prisforskjeller som vi ser nå, stimulerer aktørene ytterligere til fleksibilitet.

Oppgang i systempris

Den siste uken kan vi ane en oppgang i systemprisen. Det meste av snøen i fjellet er nå smeltet, så det tilsiget som kommer ned i vannmagasinene fremover skal komme fra nedbør. Dette gir noe pusterom for produsentene, og det kan være årsaken til at prisene løfter seg så smått fra de ekstremt lave nivåene vi har hatt i sommer (i mange av prisområdene). Værprognosene peker nå mot mer nedbør fremover. Om det kommer mer enn normalt med nedbør vil det mulig kunne presse prisene tilbake. Med usikre prognoser er også markedet usikkert.

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: + 7,9 TWh (- 5,6 TWh)

Systempris: 6,53 €/MWh (+ 4,28 €/MWh)

Terminpris YR-21: 21,35 €/MWh (- 0,05 €/MWh)

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern