Entelios kraftkommentar uke 35

Entelios kraftkommentar uke 35

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Magnus Lingjærde her

Videre oppgang i strømprisene

Den siste uken har gitt videre oppgang i spotprisen, noe som var delvis ventet etter hvert som kontrollen er tilbake i vannkraften, men løftet er noe kraftigere enn hva markedet ventet i forkant. Dette kan se ut til å ha fått fart i terminprisene også. Se ukens kraftkommentar her

Mye vann, men snart håndterbart

Det er fremdeles stort press på vannkraftprodusentene for å få produsert mest mulig vann. Tilsiget kommer nå først og fremst etter nedbørsperioder, og ikke lengre av snøsmeltingen som har vært håndtert gjennom sommeren. Etter helgens kraftige men korte nedbørsepisode, ser det ut til at det er noe mer kontroll på vannføringen og derfor opplever vi også høyere priser i spotmarkedet. Spotprisen har løftet seg raskere enn det markedet forventet. Det er ventet en tørr periode denne uken, som kan gi ytterligere noe mer fleksibilitet i vannkraften og derfor løftes også markedets prisforventning for de neste ukene seg noe videre.

Kraftig løft i fremtidsprisene

De Nordiske terminprisene har løftet seg seks handelsdager på rad. Dette kan delvis forklares med oppgang i råvarepriser som gass, olje og CO2, samt terminprisene i Tyskland. Men, de Nordiske terminprisen har løftet seg vesentlig mer enn hva disse underliggende prisene kan forklare. Så enten er nå Norden overpriset, og vi vil se en korreksjon, eller så ser markedet på andre forhold som har effekt på prisen. Løft i spotprisen kan være med å forklare løftet i de nærmeste kontraktene, men vanskelig å bruke været i dag til å forklare oppgangen i 2023-kontrakten for eksempel. En annen delforklaring kan være at de Nordiske prisene i utgangspunktet var underpriset, og at noe av denne "feilen" er nå priset inn i kontraktene.

Med Covid-19, og en rekke andre internasjonale hendelser som påvirker markedsaktørene, kan det se ut til at høsten blir volatil i det Nordiske kraftmarkedet.

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: 7,9 TWh (+/- 0 TWh)

Systempris: 9,94 €/MWh (+ 3,41 €/MWh)

Terminpris YR-21: 21,35 €/MWh

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern