Entelios kraftkommentar uke 38

Entelios kraftkommentar uke 38

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Magnus Lingjærde her

Nordisk strømpris påvirket av fransk kjernekraft

Det europeiske kraftmarkedet er i endring, på samme måte som det nordiske. Markedet beveger seg vekk fra stabil grunnkraft basert på fossilt brensel, mot mindre regulerbar og forutsigbar, men fornybar energiproduksjon, basert på sol og vind. På vindstille dager må markedet lete frem ekstra reserver for å dekke opp for den tapte vindkraften. Denne reserven er ofte kostbar.

I går, tirsdag, kom timesprisen i Frankrike helt opp i 189,25 €/MWh. Dette på grunn av at mye av kjernekraften er ute av drift, av forskjellige årsaker. Samtidig var lite vindkraft i hele Europa, derfor kunne denne timesprisen spores helt opp til Helsinki. Mens resten av Norden nådde den høye timesprisen, var fremdeles de norske strømprisene på uvanlig lave nivåer for denne årstiden fra 10 – 14 €/MWh.

Årsaken til at den høyeprisen kan nå så langt som til Finland er at begrensningene for overføring av kraft internt i Norden gjelder fortsatt, og det fremdeles er noe problemer med kjernekraften i Syd-Sverige.

"Green deal" påvirker markedet

Den nye miljøstrategien til EU legges frem denne uken, og allerede kan vi se at markedet har dratt opp prisen for utslippstillatelser (CO2-prisen), basert på de ambisiøse målsetningene som EU legger for de neste årene. Også kull- og gassprisen er løftet den siste uken, noe som i sum har vært med å trekke opp de Europeiske terminprisene for strøm. Dette påvirker normalt også terminprisene i Norden, men med den sterke ressurssituasjonen, ser det ut til at markedsaktørene forventer at de Nordiske prisene skal leveres vesentlig lavere enn f.eks. i Tyskland for de neste årene.

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: + 6,8 TWh (+ 1,9 TWh)

Systempris: 16,94 €/MWh (- 5,76 €/MWh)

Terminpris YR-2021: 25,75 €/MWh (+ 0,35 €/MWh)

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern