Entelios kraftkommentar uke 50

Entelios kraftkommentar uke 50

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Magnus Lingjærde her

Strømprisene faller på en nesten perfekt storm

Alle fundamentale faktorer som påvirker prisene peker nedover, og det er nok til at både spotprisen og terminprisene har lagt seg på et lavere nivå enn forrige uke. De nærmeste kontraktene er under press på grunn av bedring i ressursbalansen, mye vindkraft og milde temperaturprognoser.

Vindrekord i Norden sist uke, ga press på spotprisen. Det ble ekstra press på spotprisen i Norden mot helgen hvor mye vind også i Tyskland skapte et stort tilbudsoverskudd. For de nordiske områdene som ligger nærmest Tyskland, var det stort press på spotprisen søndag og natt til mandag. På Jylland gikk prisene ned mot -16 €/MWh på søndag og natt til mandag. I Tyskland gikk prisene helt ned til – 50 €/MWh på søndagen.

I terminmarkedet ser vi nedadgående priser i både kull- og gassmarkedet, noe som har trukket den tyske terminprisen ned for neste år, til det laveste nivået vi har sett siden august 2018. Det eneste som står igjen får å kunne kalle dette den "perfekte stormen", er CO2-prisen. Den holder seg fremdeles rundt € 25, som er en liten endring siden forrige uke. I sum har alt dette trukket ned terminprisene i Norden siste uken.

 

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: - 4,0 TWh (+ 4,2 TWh)

Systempris: 38,39 €/MWh (- 3,55 €/MWh)

Terminpris YR-20: 35,75 €/MWh (- 1,14 €/MWh)

 

 

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern