Entelios kraftkommentar uke 50

Entelios kraftkommentar uke 50

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Magnus Lingjærde her

Oppstart Nordlink denne uken

Vi knytes tettere til det europeiske kraftmarkedet denne uken, med en ny kabelforbindelse mellom Sør-Norge og Nordvest-Tyskland. Allikevel er priskorrelasjonen lav mellom Norden og Europa i disse dager.

Prisene går i alle retninger

I Norden ser vi stigende spotpriser, samtidig som terminprisene faller. Det er også stor kontrast mellom de europeiske terminprisene som stiger, mens de nordiske faller. For ser vi på de globale energiprisene, så peker de oppover, noe som drar med seg europeiske terminpriser på strøm. I Norden virker det som at markedsaktørene ser i en helt annen retning. Ut fra prisbevegelsene kan vi tolke at de nordiske markedsaktørene nå forventer et stort energioverskudd i årene fremover, og at prisene i Norden må holdes lave for å kunne stimulere til å eksportere store mengder kraft. Det gjelder ikke bare for kommende vinter, men for mange år frem i tid.

Nordlink

Den nye kraftforbindelsen mellom Norge og Tyskland settes i prøvedrift denne uken. Søknaden for bygging av denne kabelen ble sendt inn i 2011, og investeringsbeslutning ble tatt i 2015. Ordinær drift er ventet mot slutten av 1. kvartal 2021. Kabelen har en kapasitet på 1400 MW, som betyr at den i prinsippet kan flytte 1,4 GWh (1,4 millioner kWh) i timen, noe som i teorien kan lade opp 14.000 Teslaer pr. time. Det er mye strøm, men som en del av det nordiske kraftmarkedet, er ikke denne kapasiteten veldig stor til sammenligning. Det ville for eksempel ta over halvannet år å eksportere kraft tilsvarende det energioverskuddet som ligger i vannmagasinene i dag, som er på 20 TWh over normalt, dersom flyten av strøm hadde gått ut hver time kontinuerlig.

I en situasjon som Norden er i nå, vil det gå mye eksport på denne kabelen (og de øvrige kablene som er knyttet til Norden), men siden denne nye kabelen kommer inn i et område i Tyskland som har ekstremt store mengder med vindkraft, så vil denne kabelforbindelsen gi både import og eksport, og populært beskrevet kan vi eksportere når prisene er høye i Europa, og importere når prisene er lave.

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: + 20,4 TWh (- 2,0 TWh)

Systempris: 18,19 €/MWh (+ 7,67 €/MWh)

Terminpris YR-21: 16,90 €/MWh (- 3,75 €/MWh)

 

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern