Entelios kraftkommentar uke 6

Entelios kraftkommentar uke 6

Relativt lavt strømforbruk, kombinert med mye vindkraft og mye nedbør, gjør at det nå hoper seg opp med kraft i Norden. Selv etter eksportrekordene av strøm fra Norden i uke 4, fortsetter ressursbalansen å vokse.

Det hoper seg opp med kraft i Norden

Eksporten ut av Norden falt noe tilbake sist uke, siden strømprisen i Tyskland også falt tilbake. Med fallende priser i Tyskland, falt også spotprisen i Norden sist uke, og leveres nå under € 20/MWh. Markedsaktørene priser nå ned prisene for inneværende år, og derfor ligger nå markedsprisene an til å gi en snittpris i 2020 til under € 20/MWh som helhet. Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne priser som er lavere.

Opphopning av energi også i Europa

Mildere temperaturer også i resten av Europa, kombinert med godt tilbud av både gas og kull, gjør at lagrene for energi nå også er høye i Europa. Dette er igjen med på å presse prisene for energi i Europa, som også er med å holde strømprisene nede. Svake økonomiske tall fra EU, sammen med frykten for videre smitte av Coronaviruset, er også med å presse prisene i de finansielle markedene og i råvaremarkedene.

 

Ukens tall:

Hydrologisk balanse: + 21,4 TWh (+ 2,7 TWh)

Systempris: 19,24 €/MWh (- 1,58 €/MWh)

Terminpris YR-2021: 26,40 €/MWH (- 2,50 €/MWh)

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom

 

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern