Norflex Glitre Energi Nett kontrakt til Entelios

Norflex Glitre Energi Nett kontrakt til Entelios

Entelios er tildelt ny kontrakt i det Enova-støttede prosjektet NorFlex og skal bidra med å tilgjengeliggjøre fleksibilitet i piloten Demo Glitre.

NORFLEX Glitre Energi Nett kontrakt til Entelios

Entelios er tildelt ny kontrakt i det Enova-støttede prosjektet NorFlex og skal bidra med å tilgjengeliggjøre fleksibilitet i piloten Demo Glitre. Entelios er allerede partner i prosjektet gjennom Demo Agder, og utvider dermed sitt engasjement.

NorFlex-prosjektet har som mål å utvikle fremtidens strømnett. I en tre-årsperiode skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk. NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Møre, Demo Glitre og Demo Agder. I NorFlex vil det også testes om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene etablerer i prosjektet til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet.

-Hovedmålet er å identifisere og utvikle løsninger for fremtidens fornybare og helelektriske energisystemer gjennom lokal forbruksfleksibilitet. ProsjektetHM rundt bilde.png ønsker å bidra til en enklere håndtering av flaskehalsproblematikk, redusere investeringsbehov for å øke strømnettkapasiteten, øke nettverksstabiliteten og gi økonomiske fordeler for sluttbrukere med fleksibilitet i Glitre Energi Netts område, sier Mattias Harrysson, Sales Manager - Energy & Sustainability Services i Entelios.

Glitre Energi Nett ønsker å få belyst hvilken rolle forbruksfleksibilitet kan ha i en fremtidig nettutvikling.

-Gjennom NorFlex samarbeidet ser vi muligheter for å finne  et godt rammeverk i forhold til tekniske   og markedsmessige løsninger. I tillegg trenger vi aggregatorer som kan ta dialogen med kundene.   Entelios blir en av flere aggregatorer i vår del av prosjektet. Entelios har bred erfaring og velutviklede arbeidsprosesser ut mot aktuelle kunder. Deres analysemodeller skal sikre at vi trekker til oss de rette kundene, slik at vi gjennom samarbeidet kan skape merverdi for alle involverte parter, sier Knut Olav Bakkene, avdelingsleder kunde og rammevilkår i Glitre Energi Nett.

Et mer fleksibelt strømforbruk betyr mindre behov investeringer i strømnettet, som kommer både kunder, netteiere og samfunnet til gode.

-Entelios ønsker å bidra i samfunnsnyttige, innovative og bærekraftige prosjekter. Deltagelsen vil komme våre kunder til gode ved at Entelios kan tilby nye produkter og tjenester til sine kunder som er både lønnsomme og positive for miljø og samfunn. Tildeling av enda en kontrakt i Norflex, befester vår posisjon som en foretrukken partner i fleksibilitetsprosjekter mot netteiere sier Rune Eriksen, leder storkunde Entelios Norge. 

Vi er klare til å hjelpe deg

Entelios ønsker raskest mulig å kontakte deg, kan du si noe om din bedrifts samlede forbruk/kostnad årlig på strøm og nettleie