Entelios tildelt kontrakt i NorFlex

Entelios tildelt kontrakt i NorFlex

Entelios er tildelt kontrakt i NorFlex prosjektet. NorFlex-prosjektet har som mål å utvikle markedsplasser for fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk. Entelios sin rolle vil være prosjekteier, balanseansvarlig aggregator og sørge for tilrettelegging av prosjektet i sin helhet inn mot Demo Agder.

I en tre-årsperiode skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk. NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Møre, Demo Glitre og Demo Agder. I NorFlex vil det også testes om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene etablerer i prosjektet til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet.

Entelios sin rolle vil være prosjekteier, balanseansvarlig aggregator og sørge for tilrettelegging av prosjektet i sin helhet inn mot Demo Agder. Det betyr at vi skal bidra med ressurser innenfor prosjektledelse, analyse og identifisering av fleksibilitet, kunder, installasjon, og løpende drift av markedsoperasjon.

Sammen med våre underleverandører skal Entelios levere opptil 38 MW i prosjektet innenfor kundesegmentet industri, næringsbygg og lagring i Demo Agder.

Fleksibilitet er nøkkelen til det nye energisystemet

Dette er en viktig kontrakt for oss og et stort steg videre i vårt arbeid med å befeste vår posisjon som en foretrukken partner i fleksibilitetsprosjekter mot netteiere og Statnett, sier Mattias Harrysson, Sales Manager - Energy & Sustainability Services i Entelios.  

HM rundt bilde.png

Entelios ønsker å bidra i samfunnsnyttige, innovative og bærekraftige prosjekter. Deltagelsen vil komme våre kunder til gode ved at Entelios kan tilby nye produkter og tjenester til sine kunder som er både lønnsomme og positive for miljø og samfunn. Les mer om Entelios fleksibilitetsløsninger her

 

Se filmen som beskriver NorFlex-prosjektet

 

 

Vi er klare til å hjelpe deg

Entelios ønsker raskest mulig å kontakte deg, kan du si noe om din bedrifts samlede forbruk/kostnad årlig på strøm og nettleie