Høyeste maipris på ti år

Høyeste maipris på ti år

Mai ble ikke så skjønn og mild som vi gjerne kunne ønsket oss. Med relativt lave temperaturer og stigende råvarepriser i Europa, ble strømprisen fem ganger høyere enn i mai i fjor.

Lave temperaturer i Norden har forsinket snøsmeltingen med et par uker, men selv om snøsmeltingen nå er i full gang, er det vanskelig å se at det er noe press i spotprisene. Strømprisen for mai ble på 44,28 €/ MWh. Dette er godt over fem ganger så høyt som mai i fjor, og den høyeste prisen for mai på ti år.

En kjølig mai måned betyr også at strømforbruket til oppvarming har holdt seg høyere enn normalt. Når vi samtidig har hatt litt mindre nedbør enn normalt, har det også bidratt til å holde prisene oppe.

Men selv om prisene i snitt er høye, ser vi at vekslende vindkraft i Norden og Europa gjør at prisene svinger i større grad enn tidligere. På timesbasis har vi hatt både tresifrede spotpriser, men også negative priser – altså priser under null kroner.

Råvareprisene trekker strømprisen opp

Også nede på kontinentet har det kjølige været preget den siste måneden, og der er gass en vanlig varmekilde. Dette er én faktor som har bidratt til en høyere gasspris.
Gass er også populært i store deler av Asia, hvor Kina nærmest støvsuger markedet for flytende gass, og dermed drar prisene oppover på verdensmarkedet.

En høy gasspris kombinert med stigende priser for utslippsrettigheter (CO2-prisen), er en eksplosiv cocktail for høyere strømpriser i Europa. Er dette en trend som vil fortsette, eller er dette et midlertidig fenomen, skapt av koronarelaterte flaskehalser i økonomien? Det vet vi ikke ennå.

Prisnivået i Tyskland er nå høyere enn hva vi har sett på mange år, og markedet har også priset inn høye priser i mange år inn i fremtiden.

Markedsaktørene ser også at ‘det grønne skiftet’ nødvendigvis vil koste en god del i årene som kommer, både i Europa og i Norden. For myndighetene vil det kreve kostnader i form av subsidier, men også forbrukere, kraftprodusenter og industrien vil måtte regne med å betale mer. Det koster å omstille seg, og mye av teknologien som skal bære de nye fornybare energimarkedene, er fremdeles umoden.

Norden er en del av Europa

Selv om vi i Norden har mye fornybar energiproduksjon, og for øyeblikket også et stort overskudd av kraft, vil vi også bli påvirket av prisnivåene i Europa. I de nærmeste årene skal vi elektrifisere mye i Norden, noe som vil øke forbruket og i perioder kunne medføre at vi må hente kraft fra utlandet, i tillegg til at det kan kreve ytterligere investeringer i produksjon og distribusjon i Norden. Utveksling av kraft over landegrensene er ikke bare en forutsetning for det grønne skiftet. Denne utvekslingen gjør at vi også blir med på mye av den samme reisen som det kontinentale Europa nå skal ut på.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern