Mai måned nærmet seg nullen

Mai måned nærmet seg nullen

Med mye snø ventende i fjellet, sank strømprisen i engrosmarkedet for mai til rekordlave 8,34 Eur/MWh. Lokalprisen i Sør-Norge lå så vidt over null, i nok en bunnrekord for strømmarkedet.

I et normalt år smelter snøen i overgangen mellom april og mai. I år er mye annerledes, været inkludert – og snøsmeltingen starter ikke for alvor før tidlig i juni. Dette ga rom for å rydde plass i vannmagasinene, slik at det er mer kapasitet til å ta imot overskuddet som renner inn de kommende ukene.

Lave priser gir stopp i kjernekraftproduksjonen

Flere kjernekraftanlegg tok en ekstra pause i mai, både på grunn av lave priser – men også på grunn av at planlagt vedlikehold tar lengre tid på grunn av pandemien. Men selv en lavere kjernekraftproduksjon var ikke nok til å hindre at prisene gikk rekordlavt.

Lavere forbruk som følge av korona

Hele mai måned ble selvsagt sterkt preget av nedstengte virksomheter og redusert strømforbruk, som følge av smitteverntiltakene. Samtidig ser vi at energibruken i Norge ikke gikk like mye ned som i en rekke andre europeiske land. Noe av forklaringen er at den kraftkrevende industrien her i landet har gått omtrent som normalt i mai måned.

Svært lave gasspriser

Det store bildet er likevel svært tydelig: Koronasituasjonen har forårsaket full stopp for mange aktører, og dermed en betydelig lavere aktivitet i hele Europa. På kontinentet er gass en større energibærer enn strøm, og gassprisene har i løpet av mai sunket helt til bunns. Gassmarkedet var allerede overfylt før pandemien inntok Europa, og de lave gassprisene gir også svært lave europeiske strømpriser i mai.
Dette forplanter seg umiddelbart til de nordiske strømprisene, siden det nordiske kraftoverskuddet eksporteres sørover i mai, og dermed må prises deretter.

Rekordlave dagspriser i Sør-Norge

Dermed endte også mai med historiske bunn-noteringer i det norske markedet. I slutten av mai lå kraftprisen i Sør-Norge så vidt over null øre. Aldri før har det vært lavere priser i disse områdene.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern