Nordiske strømpriser november: Nedbør på avveie gir vinterlige strømpriser

Nordiske strømpriser november: Nedbør på avveie gir vinterlige strømpriser

Vi fikk mindre nedbør enn normalt, og den nedbøren vi fikk traff heller ikke områdene hvor vi trenger det mest. Dette svekket ressurssituasjonen i Norden gjennom november, og bidro til å holde strømprisen oppe.

Gjennomsnittlig spotpris i Norden havnet på 42,15 €/MWh i november. Den legger seg med andre ord drøye 20 prosent høyere enn snittet for november de siste fem årene, og i overkant av 10 prosent høyere enn snittet for de siste ti årene. Likevel havner den godt under fjorårets november-pris, som ble notert til over 48 €/MWh.

De laveste prisene finner vi i Nord-Norge og i Stockholmsområdet. De høyeste prisene i november finner vi i Finland, samt i Danmark og Sør-Sverige. De øvrige områdene i Norden har hatt priser som ligger tett på gjennomsnittlig pris for Norden – også kjent som systemprisen.

Nedbør på avveie

Fulle vannmagasiner i fjellet betyr mer energi, derfor betyr regnværet mye for energimarkedet. Maksimalt utbytte får vi om nedbøren kommer inn fra Atlanterhavet fra sydvest, treffer Langfjella i Sør-Norge og fortsetter nord/nordøstover i fjellpartiene med stø kurs mot Nord-Sverige.

Men drømmescenariet med nedbør inn fra vest slo ikke helt til i november: Da kom de store regnværsskyene mer sydfra, og traff dermed lavlandet øst for Langfjella. Kort sagt: Slikt blir det mindre energi av i Norden.

På tross av nettoimport av kraft til Norden gjennom november, har ressursbalansen altså svekket seg gjennom denne siste måneden. Den svake ressurssituasjonen gjør at markedet forventer at de nordiske prisene i større grad vil følge de europeiske prisene gjennom døgnet framover.

Men som alltid: Dette er avhengig av været vi får fremover. Får vi mer nedbør og, ikke minst, mer vind til de nye vindkraftanleggene i Norden, kan den nordiske prisen legge seg på et lavere nivå enn vi ser i Tyskland nå.

Utsatt kjernekraft i Finland – god energisituasjon i Europa

Energisituasjonen i Europa er ellers solid, men i Finland meldes det om nok en strek i regningen for den nye kjernekraftreaktoren på Olkiluoto.

Hele ti år har gått siden reaktoren først var ventet inn i kommersiell drift i 2009. Byggefasen har pågått siden 2005, underveis har kostnaden tredoblet seg, og nå er oppstarten utsatt nok en gang – til september 2020.

I Europa er energimarkedene som nevnt positive, med store lagre av både gass og kull ved inngangen til vintersesongen. Godt forsynte markeder holder også prisen for råvarer på relativt lave nivåer.

Den ene faktoren som holder igjen prisene i Europa, er prisen for utslipp av CO2 (utslippstillatelser). CO2-prisen har kommet noe ned gjennom november, men står fremdeles for nesten halvparten av kostnaden for å produsere kullkraft.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern