Nordiske kraftpriser kobler seg fra Europa

Nordiske kraftpriser kobler seg fra Europa

Entelios porteføljeforvaltere gir deg ukentlig videooppdatering fra kraftmarkedet. Se ukens kraftkommentar med Magnus Lingjærde her.

Nordiske kraftpriser kobler seg fra Europa

Systemprisen for Norden havnet på 34,21 €/MWh i snitt for mars. Det er helt på det jevne gjennomsnittet for mars-prisene siste ti år, men likevel nesten fire ganger så høyt som mars i fjor. Strømprisen er på god vei ned fra de nivåene vi så i starten av året, og det begynner å bygge seg opp et hydrologisk overskudd i Norden, som kan være med å holde prisene nede en god stund.

Negative timepriser        

Påsken i år ble en vindfull en. Stengte fjelloverganger og storm på kysten preget nyhetsbildet. For kraftmarkedet ble dette nok en test av den nye vindkraften, og vi kan bekrefte; den fungerer. Sammen med lav etterspørsel ble systemprisen i Norden 5,77 EUR på andre påskedag. På timesbasis var systemprisen helt nede i 0,06 €/MWh, og flere prisområder opplevde negative timespriser. Jylland var desidert billigst og fikk en snittpris på -10,69 €/MWh. De høyeste prisene fant i Sør-Norge, hvor produsentene har vesentlig større mulighet til å regulere kraftproduksjonen enn ellers i Norden.

Kraftmarked i endring

Kraftmarkedet har endret seg mye på kort tid. Det var vanskelig å se endringene i fjor, siden prisene var lave overalt, hele tiden. Men de første tre månedene i år kan vi klart se at Norden har delt seg i to. De områdene der det er etablert mye vindkraft har vesentlig lavere priser enn de øvrige prisområdene, som i større grad er påvirket av prisene i Europa og Baltikum.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTube, kan du se sendingen fra vårt nyhetsrom.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern