Ny administrerende direktør i Entelios

Ny administrerende direktør i Entelios

Kolbjørn Hembre er ansatt som ny administrerende direktør i Entelios Norden. Selskapet, som eies av Agder Energi, er en av de største leverandørene av strøm og bærekraftige energiløsninger til det nordiske bedriftsmarkedet.

Hembre kommer fra stillingen som salgsdirektør Norden i Entelios Nordic, hvor han har vært ansatt siden 2019. Han har 29 års erfaring i kraftmarkedet og begynte sin karriere i 1992 som salgssjef i Norgeskraft, som er Norges første privateide kraftselskap. Videre har han vært kommersiell direktør i Norske Shell. Hembre har også vært ansatt i Bergen Energi i 15 år, hvor hovedoppgaven hans var å etablere selskapet som en europeisk aktør i 15 land.

Jeg vil først si tusen takk for tilliten og synes denne muligheten er veldig spennende. Gjennom de to siste årene har jeg lært menneskene i Entelios og Agder Energi å kjenne. Jeg er blitt glad i selskapet og mener Entelios er unikt posisjonert for fremtiden, sier Hembre, som tiltrer 1. mai. 


Hembre sier at evnen til å se muligheter og legge gode strategier sammen med medarbeiderne er blant styrkene hans.

Innovativ energipartner

Vi jobber i et spennende marked og er i en omstilling fra å være en ledende kraftleverandør til å bli en innovativ energipartner. Evnen til å realisere nye innovative tjenester og produkter, samt å se hvordan vi skal bidra til våre kunders omstilling til et fornybart samfunn, vil være avgjørende for å nå våre mål, sier Hembre.

Han trekker frem medarbeidernes høye kompetanse og vilje til å ta ansvar for å skape resultater som en god motivasjonsfaktor for å lede og bidra til å videreutvikle selskapet. Sammen har vi jobbet frem en god forretningsplan for selskapet og mitt hovedfokus fremover vil være å operasjonalisere denne, sier Hembre.

Lønnsom vekst i en fornybar fremtid


Agder Energi har virksomhet i hele verdikjeden fra kraftproduksjon til strømkunder. Konsernet har som mål å ta en enda tydeligere posisjon som en innovativ energipartner i det nordiske bedriftsmarkedet. Sammen med konsernets øvrige virksomhet skal det bidra til lønnsom vekst i en fornybar fremtid.

Jeg er meget godt fornøyd med at Kolbjørn Hembre nå skal lede selskapet videre. Han er en tydelig og tilstedeværende leder som kan realisere strategien og videreutvikle selskapets posisjon og lønnsomhet i det nordiske markedet, sier Atle Knudsen, konserndirektør Kunde i Agder Energi.

Knudsen har vært administrerende direktør i Entelios siden etableringen i 2018, det siste året parallelt med å være konserndirektør for forretningsområdet Kunde. Når Hembre overtar som administrerende direktør tiltrer Knudsen som styreleder for Entelios Norden.