Optimisme inn mot vinteren

Optimisme inn mot vinteren

Selv med 30 prosent prisnedgang fra måneden før, fikk vi tidenes høyeste oktoberpris på strøm. Men selv om også vinterprisene blir høye, tror de fleste at toppen ble nådd i september

Systemprisen for oktober ble i snitt 57,10 €/MWh (ca 56 øre/kWh). Det er ned omtrent 30 prosent fra forrige måned, men likevel nesten dobbelt så høy pris som «normalen» for oktober.

Dette gjelder systemprisen, som er et slags gjennomsnitt av alle prisområder i Norden. Og variasjonen fra sør til nord var enorm: Danskene måtte betale det dobbelte av systempris gjennom oktober, mens forbrukerne i Midt- og Nord-Norge slapp unna med under halv pris i forhold til systemprisen.

Enkeltdager i oktober ble notert med tidenes høyeste dagspriser i flere prisområder. Likevel endte snittprisen for oktober lavere enn for september i samtlige prisområder. Noe av forklaringen handler om gode vindforhold både i Norden og Nord-Europa, som bidro til at andre dager ble lavere priset.


 

Kilde: Nord Pool

Går det mot lysere tider?

Det ser ut til at strømprisene i Norden nå har rundet toppen og er på vei ned. Riktignok venter markedet fremdeles uvanlig høye priser gjennom vinteren, men akkurat nå ser det ut som om september måned vil stå igjen med de høyeste strømprisene gjennom denne høsten og vinteren.

På tross av fortsatt høye strømpriser i Norden, har optimismen sådd sine korn i flere markeder (les: utsikter for lavere priser). Det kan faktisk se ut til å løse seg i flere av råvaremarkedene, som for eksempel, jern, stål og aluminium. Alle disse markedene er avhengig av energipriser, deriblant kullprisen – som da også har falt kraftig den siste tiden.

Gassen er avgjørende

Også i gassmarkedet er det lys i tunnelen. Europa er helt avhengig av gass, og over 90 prosent av gassen som forbrukes, er importert fra land utenfor EU. I en uttalelse fra forrige uke kom det frem at den russiske presidenten, Vladimir Putin, ønsker å beordre markedet til å sende mer gass fra Russland til Europa. Dette resulterte i et kraftig fall i gassprisen.

Europa produserer strøm med gass, og dermed er gassprisen helt avgjørende for prisnivået i Europa. Med forventinger om fallende priser på gass fremover, kan vi også forvente at de europeiske strømprisene vil falle. Dette vil i neste omgang påvirke de nordiske prisnivåene.

Dermed er spørsmålet om de store forstyrrelsene i verdensøkonomien nå er i ferd med å løse seg, eller om dette er naturlig volatilitet. Fasitsvaret er det som alltid bare tiden som kan gi oss.

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern