Én råvare holder strømprisen oppe

Én råvare holder strømprisen oppe

Fallhøyden for strømprisene er begrenset så lenge CO2-prisen holder seg på dagens nivå.

Forrige uke så vi en økning i strømprisene for den nærmeste tiden, mens terminprisene for 2020 og utover har gått litt ned.

Spotprisene og terminprisene for de nærmeste månedene påvirkes i stor grad av endringer i værprognonsene. Enkelt forklart: Får vi mye regn en dag prognosene sier at vi skulle hatt sol har dette en umiddelbar effekt på tilbud- og etterspørselssituasjonen etter kraft i Norden.

Nedgang i de langsiktige prisene
Værprognosene sier mindre om prisene lengre frem i tid. Her er markedsaktørene mer opptatt av prisene på strøm utenfor Norden, og derfor korrelerer våre fremtidspriser med for eksempel de tyske terminprisene. I Tyskland er strømprisen veldig følsom for prisen på olje, gass CO2 og kull. Prisene på disse råvarene har gått nedover den siste tiden. Derfor ser vi en nedgang i både de europeiske og nordiske terminprisene.

Gass er tingen
Oljeprisen har falt tilbake på et lavere nivå enn det vi så før angrepet i Saudi-Arabia. Gassprisen preges av at det har blitt lettere å frakte flytende gass over verdenshavene, noe som gjør at tilbudet på gass er større enn etterspørselen. Dette bidrar både til billigere gass, og at det stadig blir mer lønnsomt å bruke gass til energiproduksjon. Det gjør videre at etterspørselen etter kull faller.
Både kull- og gasslagrene har solide nivåer, så på kort og mellomlang sikt er det lite som presser prisene oppover.

CO2-press

Sammen med en god ressurssituasjon i Norden burde alt være duket for lave priser, men den enkeltfaktoren som holder prisene oppe er prisen på utslippsrettigheter (CO2). Kostnaden for å slippe ut CO2, kan forklare nesten halvparten av den tyske terminprisen. Fallhøyden for strømprisene er begrenset så lenge CO2-prisen holder seg på dagens nivå. Det har riktignok vært en nedgang i CO2-prisen de siste ukene, men € 25 per tonn er fremdeles fem ganger så høyt som vi så i 2017.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.