Vinnere og tapere i

Vinnere og tapere i "det nye kraftmarkedet"

Vi er vant til at prisene går opp og ned, men i år har prisbildet i kraftmarkedet blitt snudd helt på hodet. Til glede for de i nord, og til ulempe for strømkundene i sør.

Den siste måneden har strømprisen sør i Norden i snitt ligget ca. 70 prosent høyere enn strømprisen i nord. Ser vi på hele 2021 så langt, er forskjellen ca. 45 prosent.

Det er selvfølgelig til glede for forbrukere som holder til i Nord-Norge og Nord-Sverige. Derimot har forbrukerne som holder til i Sør-Norge, Sør-Sverige og Danmark i perioder hatt priser som ligner de prisene vi får på de kaldeste vinterdagene (enkelte timespriser godt over 100 €/MWh). Hvordan har denne situasjonen oppstått? Det kommer vi straks tilbake til. La oss først se på hvordan disse forskjellene gjør den såkalte systemprisen mindre nyttig:

Systemprisen, som er en slags gjennomsnittspris for Norden, ble på 37,9 €/MWh for april. Dette er relativt høyt for april å være. De siste ti årene har i snitt systemprisen for april vært 31,9 €/MWh. De siste fem år har april i snitt endt på 27,3 €/MWh.

Hva betyr egentlig systemprisen?

Men hva betyr det i praksis hva systemprisen ligger på? Det er jo ingen som får levert systempris i stikkontakten. Svaret er at den kun fungerer som en slags gjennomsnittspris for Norden, og den brukes kun for å gjøre opp prissikringer i markedet.

La oss se litt nærmere på disse forskjellene innad i Norden:


Med så store forskjeller i områdepriser, er det klart at systempris ikke lenger er like god å bruke til prissikringer, verken for forbrukere av strøm eller for produsentene. For å sikre en forutsigbarhet i strømprisene, er det nå større behov for også å sikre den lokale prisen.

Hvorfor er det blitt slik?

Den eksplosive utbyggingen av vindkraft i nord skaper ikke bare en ubalanse mellom forbruk og produksjon. Det oppstår også flaskehalser i kraftnettet der det ikke er kapasitet til å transportere all den nye kraften sørover. Dermed presses prisen nedover i de nordlige områdene i Norden.

I sør ser bildet helt annerledes ut: Med styrket forbindelse til Europa ser vi at høye strømpriser i Tyskland og Nederland holder prisene oppe i Danmark, Sør-Norge og Sør-Sverige. Dermed får vi et klart prisskille, som for Norges del går ved Dovre. Det er gode argumenter for at disse prisforskjellene kommer til å vedvare en god stund. Kanskje helt til Dovre faller?

Jeg ønsker oppdateringer fra Entelios

Hvilke utsendelser ønsker du å motta fra oss?

Personvern