Compliance i Entelios

Compliance i Entelios

I alt vi gjør, vil vi overholde gjeldende lover, opptre etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig, praktisere god selskapsstyring og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettighetsprinsipper.

Hver dag arbeider våre ledere og ansatte sammen for å skape en compliance-kultur gjennom hele verdikjeden. Dette er viktig for at vi skal kunne levere en best mulig tjeneste til kundene våre.