Våre miljømål

Våre miljømål

Vi er tilknyttet miljøstyringssystemet ISO 14001 og arbeider kontinuerlig med miljøstyring. Formålet med styringssystemene er å minske miljøavtrykket av våre tjenester og produkter.

Ved å dokumentere ansvarsforhold og rutiner i miljøspørsmål kan vi gradvis oppdage svakheter og utforme forbedringstiltak.

For Entelios innebærer dette blant annet at vi informerer kundene våre om hvordan ulike kraftproduksjonskilder påvirker klimaet. I tillegg tilbyr vi både miljømerket kraft og løsninger for klimakompensasjon.

Våre tjenester krever avstemming med kundene flere ganger i året. I dag forsøker vi i stadig økende grad å gjennomføre møter via telefon og internett for å redusere den direkte klimabelastningen, samtidig som vi holder bruken av papirfakturaer på et lavmål.

Våre miljømål i 2020: Entelios skal redusere utslippene fra flyreiser med 5% sammenlignet med i fjor. Samtidig skal vi redusere papirbruken med 2% fra i fjor. 

Dette skal vi oppnå ved å:

  • Øke antall nettmøter.
  • Reise med tog fremfor fly når mulig. 
  • Veilede våre kunder mot å benytte e-faktura.
  • Minumere bruken av papir.

Vi skal være våre kunders viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid. Dette skal vi oppnå ved å:

  • Øke salget av kraft fra fornybare kilder
  • Øke salget av klimakompensasjon og klimarelaterte tjenester
  • Veilede og informere våre kunder om fordelene ved å velge strøm fra fornybare kilder og klimabesparende tiltak knyttet til forbruk. 

Kontaktperson for våre miljømål