Miljøretningslinjer

Miljøretningslinjer

Vi arbeider for reduserte utslipp, mer effektiv ressursbruk og økt personlig ansvar for miljøarbeidet.

Vår visjon er at kundene skal oppfatte oss som en langsiktig samarbeidspartner i energi- og miljøspørsmål. Derfor er det viktig at våre energiprodukter og -tjenester er bærekraftige og tar hensyn til miljø, klima, mennesker og samfunn selv når vi tar verdikjeden og livssyklusen med i betraktning.

Miljøarbeidet skal være integrert i alle deler av virksomheten og bidra til ansvarlighet og høy grad av tillit hos kunder og andre interessenter. På denne måten styrker vi konkurranseevnen samtidig som vi styrer mot en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig samfunnsutvikling.

Dette skal vi oppnå ved å:

  • tilby kundene produkter og tjenester med lite miljø- og klimaavtrykk
  • bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å tilby og dermed øke mengden fornybar og gjenvunnet energi i energisystemet
  • arbeide for biologisk mangfold og bærekraftig utnyttelse av ressurser
  • utdanne medarbeiderne i hvordan de kan ta mer hensyn til miljøet i det daglige arbeidet
  • stille like høye miljøkrav til leverandørene som til oss selv
  • arbeide kontinuerlig for å bli bedre til å redusere virksomhetens klimaavtrykk ved å bruke bærekraftige produkter og tjenester, minimere mengden avfall og transport og stille miljøkrav til våre leverandører
  • minst oppfylle og helst overgå gjeldende miljøforskrifter, retningslinjer og regler og andre relevante krav til virksomheten

Vår miljøpolicy finner du her.