Webinar

Webinar

NorFlex webinar

Norflex prosjektet vil fokusere på hvordan du som virksomhet kan bidra med fleksibilitet og til å utvikle fremtidens strømnett. 

Glitre Energi Nett sammen med strømleverandør Entelios ønsker i samarbeid med utvalgte kunder i Glitres nettområde å teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse et mer fleksibelt strømforbruk. Målsettingen er å nyttiggjøre seg eksisterende fleksibilitet for økt forsyningssikkerhet, lavere investeringsbehov og mindre miljøpåvirkning.

For deres virksomhet vil prosjektdeltagelse innebære finansiell støtte til oppgradering av systemer for energistyring, betaling for identifisert fleksibilitet, reduksjon i løpende energikostnader og kompetansebygging for å møte utviklingen i kraftsystemet. 

Meld deg på til webinaret og finn ut hvordan din bedrift kan nyte godt av prosjektet.

Webinar
Onsdag 07.10.2020
KL 10.00-11.30 


NorFlex webinaret passer for deg som er:

- Ansvarlig for bedriftens energileveranser og kostnader
- Eiere av næringseiendom
- Ansvarlig for energi og miljø
- Anleggsansvarlig 
- Ansvarlig for industriell produksjon
- Ansvarlig for lager- & logistikk operasjoner

Link til video som forklarer NorFlex prosjektet her