Våre retningslinjer for arbeidsmiljø

Våre retningslinjer for arbeidsmiljø

Et godt og sunt arbeidsmiljø er et viktig strategisk spørsmål for oss i Entelios. 

Vi jobber for å skape trivsel og effektivitet på arbeidsplassen, som i sin tur gir oss engasjerte og motiverte medarbeidere. Arbeidsmiljøet er preget av åpenhet og av at alle blir behandlet likt og med respekt.

Målet med Entelios innsats for godt arbeidsmiljø er å skape en fysisk, psykisk og sosialt sunn arbeidsplass som alle medarbeidere opplever som utviklende. Dette oppnås gjennom en tydelig struktur i det systematiske arbeidet med arbeidsmiljøet og ved å fremme lederskap som setter sikkerhet og helse i høysetet.

Vi gjør dette ved å:

  • alltid sette sikkerheten først
  • ha en tydelig ledelse som veileder og skaper delaktighet
  • integrere sikkerhet og arbeidsmiljø og den daglige virksomheten
  • gi hver medarbeider de forutsetningene som trengs for å nå våre mål og mestre utfordringene på veien
  • identifisere, analysere og håndtere psykososiale og fysiske risikoer på alle nivåer i virksomheten
  • løfte frem gode eksempler og lære av hverandres kunnskap og måter å gjøre ting på
  • oppfylle gjeldende arbeidsmiljøforskrifter, retningslinjer og regler og andre relevante krav til virksomheten
  • prioritere arbeidsmiljø og sikkerhet i alle beslutninger som tas i bedriften. Når alle medarbeidere drar i samme retning, skaper vi en trygg arbeidsplass der folk trives.