Personvern i Entelios

Entelios er opptatt av å ivareta personvernet til våre kunder, leverandører og andre interessenter. Derfor jobber vi kontinuerlig for å sikre etterlevelse av gjeldene personvernlovgivning og våre interne rutiner. 

Denne personvernerklæringen skal beskrive hvordan vi som behandlingsansvarlig innhenter, lagrer og anvender personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som bruker har i tilknytning til dette.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere og informere om tjenestene vi tilbyr, utføre gjøremål basert på brukernes ønsker, samt for å oppfylle rettslige plikter. Opplysningene vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål.

1. Hvilke opplysninger behandles

I forbindelse med drift og utvikling av våre nettsider lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad. For videre informasjon se seksjon 2.1.

I henhold til Verdipapirhandelloven er Entelios forpliktet til å oppbevare all kundekommunikasjon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester og kommunikasjon som er ment å føre til ytelse av investeringstjenester. For videre informasjon se seksjon 2.2.

2. Hvor henter vi dine opplysninger fra

2.1 Fra informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett fra dine tidligere surfeaktiviteter, og som utveksles med nettsider du besøker. Hensikten er å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg som bruker.  Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på entelios.no og hvilken nettleser du bruker.

Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker Mine Side.

Entelios benytter følgende typer informasjonskapsler på sine nettsider :

 • Egne informasjonskapsler: Informasjonskapsel som lagres på din datamaskin eller mobile enhet fra vårt nettsted vil kunne hente eller lese innhold til denne informasjonskapselen.
 • Analytiske informasjonskapsler: For å kunne lære av brukerens adferd benytter vi dataene slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold.

  Til dette bruker vi Google Analytics;
  __utma: brukes til å skille brukere og økter.
  __utmb: Brukes for å bestemme nye økter/besøk.
  __utmc: Brukes til å bestemme om det er ny økt/besøk.
  __utmz: Brukes til å bestemme fra hvilken side/kilde en besøkende kommer.

  Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.
 • Informasjonskapsel fra tredjepart: Dette er informasjonskapsler som tilhører domener forskjellig fra den som vises i adresselinjen din. Nettsider kan vise innhold fra tredjeparters domener (som annonser), som åpner potensialet for å spore en brukers surfehistorikk. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som identifiserer deg som bruker.

Tilgang og utlevering av data
Det er kun ansatte hos Entelios som har tilgang til opplysningene som lagres om deg, og kun i den utstrekning slik tilgang er nødvendig for utvikling, drift og vedlikehold av tjenesten. Opplysningene utleveres ikke til tredjepart, med unntak av underleverandører som bistår oss i forbindelse med levering av tjenestene.

 

2.2 Fra lydopptak av telefonsamtaler og annen dokumentasjon

Vi gjør oppmerksom på at Entelios er lovpålagt i henhold til Verdipapirhandelloven å oppbevare all kundekommunikasjon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester. Entelios foretar følgelig lydopptak av alle samtaler du har med en av våre meglere/porteføljeforvaltere, samt oppbevaring av annen skriftlig kommunikasjon i forbindelse med ytelse av investeringstjenester.

Lydopptak og annen lagret dokumentasjon i tilknytning til Verdipapirhandelloven skal kun brukes når du eller vi har behov for å dokumentere vår rådgivning. Opptak og annen dokumentasjon lagres i minst fem år og blir slettet når Entelios ikke lenger har rettslig grunnlag for videre lagring.

Dine rettigheter

Dine rettigheter, i forbindelse med lydopptak og annen dokumentasjon der Entelios har rettslige plikter, omfatter blant annet rett til å bli informert om hvordan vi behandler personopplysninger om deg og rett til innsyn i disse opplysningene. Du har også rett til å protestere (det vil si motsette seg lydopptak) og rett til sletting, men kun utover det som er lovpålagt for Entelios å gjøre opptak av og utover det vi er lovpålagt å oppbevare.   

Utlevering av slik informasjon til andre

Entelios kan bli pålagt å utlevere informasjon til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil informasjon kunne bli utlevert til Finanstilsynet for kontroll.

 

3. Rett til innsyn

Du kan henvende deg til Entelios og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til og hvor de er innhentet fra. Videre har du krav på retting av mangelfulle eller uriktige opplysninger og/eller sletting.

 

4. Lagringstid og sletting av data

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse, eller de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

 

5. Kontakt

Dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål knyttet til denne personvernerklæring kan disse rettes til: contact.nordic@entelios.com

Ytterligere spørsmål kan rettes til Agder Energi-konsernets personvernombud dino.wachendorf@ae.no.

Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en avmeldingslenke (opt out-lenke).