Nettleie – hva kan du spare?

Nettleie – hva kan du spare?

Kostnadselementene som utgjør strømregningen

Sammenligner du dagens strømregning med den du fikk for tre år siden, legger du kanskje merke til en økning i nettleiekostnadene?

Finnes det noe du kan gjøre med disse kostnadene?
Svaret på dette er mest sannsynlig ja.

Med Entelios Spareanalyse gir vi deg oversikt over ditt potensiale for besparelser på nettleiekostnadene i en oversiktlig rapport.

Hva er Entelios Spareanalyse?
Formålet med rapporten er å kartlegge og analysere løpende effektforbruk. Effekt utgjør rundt 50% av strømfakturaen din. Rapporten vil fremheve hvilket potensiale som finnes per lokasjon for å kunne oppnå en besparelse ved regulering av effekttopper. I tillegg fremmes anbefalinger om videre tiltak bør iverksettes eller for å oppnå det potensial for reduksjon i forbruk og energikostnader som er avdekket.

Hva skjer etter at analysen er gjennomført?
Når analysen er gjennomført sitter du på et grunnlag for å vurdere å iverksette sparetiltak for effektregulering. Her gir vi deg råd for veien videre. Ønsker du å verifisere funnene kan vi gjøre mer dyptgående analyser eller vi kan bistå med iverksettelse av reguleringstiltak for dine anlegg.

Kontakt oss for et tilbud på Spareanalyse i dag!