Effektstyring - Maxguard

Effektstyring med tjenesten Maxguard er løsningen for deg som som ønsker å ha kontroll på effektforbruk og effektkostnad i sanntid.

Effekt er resultatet av hvor mye strøm bedriften bruker samtidig. Jo flere elektriske enheter som er på, desto høyere er effekten. Ved høy effekt øker også tariffkostnaden fra nettselskapet. Effektstyring hjelper bedriften til å begrense effekttariffkostnaden av nettleien, ved å kontrollere strømbelastningen.

Entelios Maxguard har potensiale til å redusere din årlige nettleiekostnad inntil 30%.

 

Maxguard:

  • Konsulenttjenester innenfor tariffoptimering og uttaksprofiler
  • Analyse med mål om å finne besparingspotensialet
  • Teknisk løsning og realisering av prosjektet
  • Drift, support og overvåking av teknisk infrastruktur

Maxguard eksempel:

Med en enkel automatisering som ved for eksempel å reduserer hastigheten på ventilasjonsviftene i korte perioder når effektuttaket er på topp, vil man oppnå en besparelse på nettleien. 

Grafen over viser her at effekttoppen trolig ville vært på 1164kW (rød stiplet linje) dersom det ikke hadde vært en automatisering av dette anlegget. Sort linje viser at maksgrense for effektuttak er satt til 650kW. Differansen mellom disse viser en besparelse på 44%

 

Ta kontakt

Vi er klare til å hjelpe deg med energiløsninger

Personvern