Energikostnader – hva kan du spare?

Energikostnader – hva kan du spare?

Visualisering av totale energikostnader per måned og per time.

Energianalysen har som formål å hjelpe med å redusere energikostnader og forbruk på best mulig måte. Analysen baseres på historiske timeverdier for din bedrifts energiforbruk. 

Den hensyntar gjeldende netttariffer og inngått strømavtale i beregningen av totale energikostnader.

Energianalysen identifiserer forbedringsområder som konkretiseres i tiltaksplaner basert på befaringer. 

Vi kan bistå i implementering av tiltakene i samarbeid med dere.

 

Vi hører gjerne fra deg!