Energirapportering og oppfølgning

Energirapportering og oppfølgning

Målet vårt er å hjelpe bedrifter til et bedre driftsresultat gjennom riktig energibruk. Verktøyene peiler ut kilder hvor energibesparelser er størst.

Våre energiverktøy:

  • Min side
  • ElNett
  • Energioversikten


På Min side registrerer bedriften måleravlesning, får fakturaoversikt, ser forbruksmønster, oppdaterer kontaktinformasjon og annen relevant informasjon.

ElNett viser porteføljens leverte og forventede kraftpriser, samt virksomhetens forbruks- og fakturadata. Bedriften kan også hente ut forbruksrapporter og effekttoppanalyser.

Energioversikten gjør det mulig å analysere virksomhetens strømforbruk gjennom effekt- og energioppfølging av bedriftens timesmålte anlegg.

Vi hører gjerne fra deg!