Agder Energi vannkraft

Agder Energi vannkraft

Selskapet har en rekke små, mellomstore og store vannkraftverk i vassdragene på Sørlandet hvor produksjonen er 100% fornybar.

Entelios administrerer opprinnelsesgarantier produsert av Agder Energi. Vi er i stand til å tilby fysisk levert strøm fra våre fornybare kraftverk til våre kunder i Skandinavia og Sentral-Europa i tråd med prinsippene for integrert europeisk marked for elektrisitet, sammen med GOs.

Agder Energi investerer kontinuerlig i utvikling av nye fornybare energiprosjekter som en del av sin miljøstrategi for å redusere klimagassutslipp og for å ta samfunnsansvar. For dette formålet har Agder Energi i 2017 etablert et Green Bond Framework i tråd med Green Bond-prinsippene. Dette er for utstedelse av grønne obligasjoner øremerket finansiering av fornybar kraftproduksjon. Mer informasjon finner du her.

Agder Energi's produksjonsportefølje

Du kan se hele Agder Energis produksjonsportefølje her.

SNAKK MED EN AV VÅRE RÅDGIVERE