Bli 100 % klimanøytral

Bli 100 % klimanøytral

I Entelios har vi tatt et ekstra skritt når det gjelder klimakompensasjon og gir nå kundene våre mulighet til å bli 100 % klimanøytrale.

Når man som bedrift velger å kjøpe grønn kraft, innebærer det at man har tatt et langt skritt mot å redusere bedriftens klimaavtrykk. Den grønne, rene kraften kommer fra kilder som vind, sol og vann og har nesten ingen utslipp av karbondioksid i selve driften.

Men selv om utslippene av karbondioksid bare er en brøkdel sammenlignet med for eksempel kull, gass og olje, er kraften ikke helt CO2-fri. Grunnen er at det slippes ut en del karbondioksid i forbindelse med kraftutbyggingen, og det vil bli sluppet ut en del når anlegget en gang skal nedlegges.

Når du bestiller vårt produkt CO2-nøytral kraft, reduserer vi det totale utslippsnivået ved å kjøpe så mange klimakvoter som er nødvendig for at det samlede klimaavtrykket fra kraftforbruket skal bli så lite som mulig.

Andre tjenester innenfor invisteringer i redusert klimaavtrykk

Har bedriften kontroll på klimaavtrykket?

Vi hjelper våre bedriftskunder med å vurdere og beregne sitt klimaavtrykk og utforme en klimarapport, som er et nødvendig underlag for bedriftens bærekraftsrapport.

Med vårt nettbaserte klimaberegningsverktøy SVANTE kan du enkelt samle inn, beregne, analysere, visualisere og rapportere bærekraftsdata på en effektiv og dynamisk måte.

Verktøyet vårt er effektivt for både store og små organisasjoner som vil måle CO2-utslippene sine og få oversikt over eget klimaavtrykk med henblikk på å drive bærekraftarbeidet forover. SVANTE regner ut CO2-belastningen i samsvar med The Greenhouse Gas Protocol (scope 1 – 3), og emisjonsfaktorene blir oppdatert regelmessig.

Tar du klimaansvar?

Hvis bedriften din bruker energi, driver reisevirksomhet og foretar innkjøp, så bidrar den, direkte eller indirekte, til klimaendringer. Årsaken er utslippene av karbondioksid fra fossilt brensel og andre drivhusgasser.

For å minske effekten av den globale oppvarmingen bør vi redusere utslippene av klimagasser globalt. Det første man gjør da, er å regne ut sitt eget klimaavtrykk. Deretter reduserer man utslippene sine. For å ta fullt klimaansvar og sikre seg en skikkelig god og langsiktig klimastrategi, bør man også klimakompensere.

Ved hjelp av klimakompensasjon genererer man klimanytte. I tillegg til selve klimanytten bidrar klimakompensasjonsprosjektene dessuten til å bedre de sosiale, helsemessige og økonomiske vilkårene for lokalbefolkningen der prosjektene blir gjennomført. Vi har en bred portefølje av klimakompensasjonsprosjekter og arbeider med sertifiserte klimakompensasjonsprosjekter, hovedsakelig innenfor CDM (Clean DevelopmentMechanism .

Vi kan tilby skreddersydde klimakompensasjonsløsninger for bedriftens restutslipp, og kombinert med en god markedsføringsstrategi kan vi dermed hjelpe bedriften din med å styrke merkevaren og oppnå konkurransefortrinn.

Vil du vite mer om klimakompensasjon og hvilke prosjekter vi tilbyr? Ta kontakt med bærekrafteksperten vår, så gir vi deg den informasjonen du trenger.

SNAKK MED EN AV VÅRE RÅDGIVERE