Energieffektivitetsfond

Energieffektivitetsfond

Ønsker bedriften din å gjennomføre tiltak for energieffektivisering? Da kan kanskje Entelios bidra økonomisk!

Alle bedriftskunder kan søke om midler fra Energieffektiviseringsfondet. Pengene skal brukes til konkrete tiltak der resultatet kan måles i spart energi.

Pengene kommer fra salget av Bra Miljöval, som er den svenske Naturskyddsföreningens egen miljømerking. Det er Naturskyddsföreningen som bevilger støtten, og de prioriterer gjerne prosjekter for innføring av teknologi med stort effektiviseringspotensial. I søknaden må du legge ved en oversikt over hvordan og hvor kraften blir brukt i dag, fordelt på varme, lys, ventilasjon, prosesser og annet.

Ta kontakt med oss, så forteller vi mer om hvilke kriterier som må oppfylles for finansiering gjennom Energieffektiviseringsfondet.

Søknadsskjema

Søknaden skal sendes til vår bærekraftekspert, som du også kan henvende deg til hvis du har spørsmål.

Last ned søknadsskjema

SNAKK MED EN AV VÅRE RÅDGIVERE