Bilateral vindkraftavtale

Bilateral vindkraftavtale

Entelios tilbyr bilaterale vindkraftavtaler, også kalt Corporate Power Purchase Agreements (PPA).

Ved hjelp av en bilateral avtale får du tilgang til vindkraftens verden uten å investere direkte i vindkraft. Dermed sørger du for at kraften som bedriften bruker, er fornybar. Kundene våre bruker i dag dette i markedsføringen for å styrke merkevaren.

Vindkraftverkene eies av vindkraftprodusenten, men all kraft som blir produsert i vindkraftverkene som omfattes av avtalen, er øremerket forbrukeren. Du får altså mulighet til å kjøpe kraft direkte fra bestemte vindkraftverk, til en konkurransedyktig, forhåndsavtalt pris.

Entelios tar seg av all administrasjonen, så for deres del blir alt like enkelt som før, med den forskjellen at dere får mulighet til å dra nytte av de markedsføringsverdiene som vindkraften innebærer.

Mange fordeler med konseptet:

  • Styrker bedriftens miljøprofil
  • Bidrar til omstillingen til et bærekraftig samfunn
  • Verdifullt i markedsføringen
  • Bedriften er sikret mot økninger i strømprisen

Ønsker du å vite mer om Bilateral vindkraftavtale? Ta kontakt med din kundeansvarlige.

SNAKK MED EN AV VÅRE RÅDGIVERE