Offentlig upphandling av el

Vi hjälper offentliga kunder med förutsägbara och miljömärkta elavtal, optimera den nuvarande elförbrukningen och administration.

Oslo universitet

Hur hjälper vi kunder inom offentliga sektorn

Få en trygg motpart vid offentlig upphandling

Vi har lång erfarenhet inom den offentliga sektorn och följer alla kraven vid offentlig upphandling.

Kostnadseffektivisera er verksamhet och möjliggör elektrifieringen

Den offentliga sektorn är en väldigt stor aktör inom samhällets elektrifiering men trots detta har man ofta hårda budgetar. Vi hjälper kunder att hitta sätt de kan dra ned på deras elförbrukning och tjäna pengar på den el de inte använder. Med våra lösningar får man ett mer kostnadseffektivt sätt att arbeta på samtidigt som man stöttar den gröna omställningen.

Smidig rapportering och administration

Oavsett om ni har ett fåtal anläggningar med större förbrukning eller många små hjälper vi er att sammanslå dessa. Vi hjälper även er att hållbarhetsredovisa er elförbrukning, och ni får full översikt av varje anläggningsförbrukning i Entelios Online.

Ta kontakt med en expert

Entelios portföljförvaltningskoncept har i 25 år hjälpt våra kunder till låga och stabila priser i den komplexa och föränderliga elmarknaden. Prata med en expert om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Ta kontakt

Tjänster som passar offentliga sektorn

Tillsammans skräddarsyr vi lösningar som bäst tillgodoser dina behov.

Portföljförvaltning

Rådgivande eller diskretionär förvaltning

Med en genomtänkt strategi som utgångspunkt jobbar förvaltaren tillsammans med sitt team för att samla information och analysera marknaden för att kunna ta de bästa besluten. Vissa kunder vill att Å Entelios tar besluten, andra kunder använder oss som en rådgivare och har själva sista ordet. Samarbetet kännetecknas av att ha ett tätt samarbete mellan kunden, kundansvarig och portföljförvaltaren där man tillsammans går igenom marknaden och elportföljen. Detta gör att kunden är i säkra händer.

I 25 år

har Å Entelios hjälp kunder på elmarknaden.

Kundberättelser

Region Västernorrland

Vi förlänger ytterligare en avtalsperiod med Entelios. Det känns verkligen bra då de är en professionell aktör med stor erfarenhet när det gäller elhandel, administration och miljö/hållbarhet.

Jan Lindberg, Energicontroller
Regioner väljer Å Entelios
AF Gruppen

En nordisk organisation med gemensamma fakturerings- och rapporteringslösningar är viktigt för oss i AF-gruppen. Det faktum att Å Entelios också är leverantör av elhandelstjänster till en tung aktör som Trafikverket var också en starkt bidragande faktor för oss i valet av samarbetspartner i det här projekte

Christoffer Thorsteinsen
AF Gruppen
SL
340
GWh årligen utspritt på 1 200 anläggningar
Stockholms Lokaltrafik
Akademiska Hus

För oss är Å Entelios mer än bara en leverantör av ström, vi fokuserar bland annat på energieffektiviseringar och fick ett bra stöd av Å Entelios med att söka medel från Energieffektiviseringsfonden.

Johan Svahn, fastighetsförvaltare
Akademiska hus

Entelios Online: Fullständig översikt på ett ställe

Nu kan du få full översikt över hela din kunddata från Entelios Online. Detta inkluderar insikt i energiförbrukningen i realtid, rapporter, analyser och fakturahantering.

Logga in
Entelios online on computer

Varför Å Entelios?

Nordiska, men lokala

Vi levererar i hela Norden och säkerställer de bästa villkoren för våra kunder, men våra lokala kontor säkerställer lokal expertis.

Kunden i fokus

Vi har legat över branschgenomsnittet med marknadens nöjdaste kunder fyra år i rad (EPSI 2023).

Från A till Ö

Å Entelios hjälper genom hela resan mot den gröna omställningen - från elhandel till produktion och försäljning av egen producerat.

Prata med en av våra experter

Tillsammans hittar vi lösningar anpassade efter din verksamhet Ta kontakt med oss idag.