Bygg & Fastighet

Vi hjälper kunder med att få förutsägbara elkostnader, köpa in förnybar el och optimera den nuvarande energiförbrukning

två byggnader

Hur hjälper vi kunder inom bygg- och fastighetsbranschen

Vi skapar förutsägbarhet och ger dig översikt över din elförbrukning

Ni, tillsammans med våra förvaltare, arbetar fram ett förvaltningskoncept som är specialanpassad för era behov. Det innebär att ni själva kan bestämma om ni vill låsa en större del av er förbrukning och därmed minska risken för att köpa vid pristoppar, eller om ni vill låsa en mindre del och därmed kunna köpa mer vid låga priser. Allt detta har ni översikt över på er egen sida i Entelios Online.

Vi hjälper er att bli mer hållbara

Vi hjälper fastighetsägare att köpa in anpassad förnyelsebar el och optimera den befintliga fastigheten med bland annat solceller, batterier och energieffektivisering. Att få sin byggnad miljöcertifierad har visat sig vara fördelaktigt då fastighetsbolag som agerar enligt en hållbar modell kan ta förmånliga gröna lån.

Vi skapar intäkter från er nuvarande verksamheten

Vi på Å Entelios hjälper våra kunder att tjäna pengar på den el de inte använder. Genom användning av bland annat batterier och solceller kan man sälja sitt produktionsöverskott tillbaka till elsystemet och få betalt för det. Vi undersöker även den befintliga anläggningen och hittar resurser som ni kan delta på stödtjänstmarknaden med.

Ta kontakt med en expert

Entelios portföljförvaltningskoncept har i 25 år hjälpt våra kunder till låga och stabila priser i den komplexa och föränderliga elmarknaden. Prata med en expert om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Ta kontakt

Tjänster som passar Bygg- och fastighetsföretag

Vi har tagit fram fem tjänster som är specialanpassade åt våra bygg- och fastighetskunder.

Portföljförvaltning

Rådgivande eller diskretionär förvaltning

Med en genomtänkt strategi som utgångspunkt jobbar förvaltaren tillsammans med sitt team för att samla information och analysera marknaden för att kunna ta de bästa besluten. Vissa kunder vill att Å Entelios tar besluten, andra kunder använder oss som en rådgivare och har själva sista ordet. Samarbetet kännetecknas av att ha ett tätt samarbete mellan kunden, kundansvarig och portföljförvaltaren där man tillsammans går igenom marknaden och elportföljen. Detta gör att kunden är i säkra händer.

I 25 år

har Å Entelios hjälp kunder på elmarknaden.

Kundberättelser

Skandia Fastigheter

75% minskning av klimatavtrycket och ökade intäkter

Läs mer
Technopolis

Technopolis stärker sin konkurrenskraft med ursprungsgaranti

Läs mer
Vasakronan

Strävan mot klimatneutralitet och självförsörjning

Läs mer
Hufvudstaden

Å Entelios är en stabil och pålitlig samarbetspartner där vi genom en regelbunden analys och gemensam strategi väljer att styra riskerna och stabilisera prisbilden på el över längre tid

Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.
Hufvudstaden
Akademiska Hus

För oss är Å Entelios mer än bara en leverantör av ström, vi fokuserar bland annat på energieffektiviseringar och fick ett bra stöd av Å Entelios med att söka medel från Energieffektiviseringsfonden.

Johan Svahn, fastighetsförvaltare
Akademiska hus
Olav Thon Gruppen
190
GWh och 500 kommersiella fastigheter förvaltar Å Entelios åt Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen

Entelios Online: Fullständig översikt på ett ställe

Nu kan du få full översikt över hela din kunddata från Entelios Online. Detta inkluderar insikt i energiförbrukningen i realtid, rapporter, analyser och fakturahantering.

Logga in
Entelios online on computer

Varför Å Entelios?

Nordiska, men lokala

Vi levererar i hela Norden och säkerställer de bästa villkoren för våra kunder, men våra lokala kontor säkerställer lokal expertis.

Kunden i fokus

Vi har legat över branschgenomsnittet med marknadens nöjdaste kunder fyra år i rad (EPSI 2023).

Från A till Ö

Å Entelios hjälper genom hela resan mot den gröna omställningen - från elhandel till produktion och försäljning av egen producerat.

Prata med en av våra experter på bygg och fastigheter

Å Entelios hjälper dig att ta kontroll över dina energikostnader. Med hjälp av våra förvaltningskoncept så kan din verksamhet skaffa den förutsägbar ni önskar. Det gör det lättare att budgetera för året och skapar säkerhet. Ta kontakt med oss idag.