Notice This website is under construction.

What can we offer?

With a strategic, analytical and innovative approach to your company’s consumption and daily operations, Entelios acts as your partner on the road to the green shift. We identify your company’s potential to reduce both electricity consumption and associated costs. At the same time, your company has the opportunity to generate revenue by producing power that can be sold back to the grid.

Entelios monitors the power market and finds sustainable, cost-reducing sources – so you don’t have to. With the right technology and the right purchases, your company will both be able to save money and get the flexibility required to adapt to the restructuring for a climate-neutral future.

Entelios: Expertise in a changing market and your company’s reliable partner on the road to a sustainable future.

Vi gir dere oversikt over strømforbruket

Mange eiendomsutviklere synes det er vanskelig å holde oversikt over alle anlegg og eiendommer. Det er dessuten vanskelig å følge opp kostnadene og forbruket. Med Entelios får dere full oversikt i sanntid.

Totaloversikt

Følg med på forbruk og kjøp av energi i hvert bygg, og fatt avgjørelser basert på håndfast statistikk og informasjon. Da vet dere hva som skjer i hvert bygg, og kan ta informerte avgjørelser knyttet til strømforbruk og kostnader. Vi hjelper dere å redusere forbruket og kostnadene, og bidrar med rapporter som viser elektrisiteten som ikke er benyttet.

Vi gir dere oversikt over strømforbruket

Vi hjelper dere å bruke strøm på en smartere måte

Med en Smartpris-avtale fra Entelios får dere en smartere strømavtale. Våre erfarne kraftforvaltere følger markedet for deg. Dere får strøm til spotpris pluss et avtalt ørepåslag. I tillegg deler vi overskuddet av handelen i markedet med din bedrift. Strømavtalen har vist seg å være svært lønnsom for våre kunder over flere år.

Vi senker energikostnadene til eiendommene

Entelios hjelper dere med å redusere og optimalisere strømforbruket. Det betyr at eiendommen bruker mindre strøm, og derfor blir billigere i drift. Som eiendomsutvikler sparer dere penger, og bruker samtidig strøm på en mer bærekraftig måte. Slik får dere det billigste forbruket med Entelios.

Vi reduserer deres CO2-fotavtrykk

Mange leietakere forventer fornybar strøm og bærekraftige energiløsninger. Med Entelios blir eiendommene attraktive partnere og et foretrukket valg for leietakere. Entelios tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti. Det betyr ikke bare at strømmen alltid kommer fra fornybare kilder, men at det blir produsert tilsvarende mengder fornybar strøm et annet sted.