Fredrik Bodecker, Bodecker Partners

Fredrik Bodecker, Bodecker Partners

Fredrik Bodecker, Bodecker Partners

Fredrik har nära 25 års erfarenhet av energihandel inom el, gas, kol, olja och miljöinstrument. Han har haft ledande befattningar inom olika bolag bl.a RWE, Alfakraft, Essent, Dong och Modity. Bodecker Partners har haft flera stora uppdrag i den svenska marknaden och bl.a hjälpt utländska investerare att komma in på den svenska vindkraftsmarknaden och Fredrik kommer att delge sina erfarenheter och ge sin bild av framtida utveckling av förnybar kraft in i den nordiska marknaden.