Energy Day Stockholm 2021

Energy Day Stockholm 2021

Energy Day Stockholm

Torsdagen den 18. november 2021

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46, 
111 57 Stockholm, Sweden
Tid: 12:30-17:00

 "Hur klarar vi en grön omställning av elmarknaden med svarta siffror" ?

- I tider då kraftsystemets struktur där rekordhöga priser och leveranssäkerhet diskuteras vill Entelios bjuda in er till vår kunddag för att diskutera hur förbrukare och producenter kan vara en del av lösningen framöver.

Vi ser fram emot att träffa både kunder och gemensamma partners igen.

 

Program för dagen:

12:30 Registrering & kaffe
12:50 Introduktion - Fredrik Lind - Entelios
13:00 En blick mot framtiden i en svårnavigerad samtid - Ingrid Hagberg - Dare Disrupt
13:30 Entelios som Innovativ Energipartner för att lösa dagens utmaningar - Mattias Harrysson & Christian Bengtsson
13:50 Paus
14:10 Vasakronans Teknik- och Hållbarhetsresa - Oskar Häger & Ulf Näslund
14:40 Det Svenska kraftsystemets utmaningar - Peter Wigert - Svenska Kraftnät
15:10 Paus 
15:30 PPA - En hållbar prissäkring? - Björn Stålebring - Entelios
15:50 Första vågen, marknadsuppdatering -Andreas Myhre - Entelios
16:30 Uppsummering & Reflektioner - Entelios
17:00 Aperitif & avslutning 

 

18:30 Gemensam middag, för de som har anmält sig - John Scott's Kungsgatan

 

Talere:

  • Ingrid Hagberg, DareDisrupt 

För att sätta scenen för dagen har vi bjudit in Ingrid Hagberg, strategisk rådgivare och ’scout’ på den oberoende tankesmedjan och rådgivningsverksamheten DareDisrupt. Med stor nyfikenhet tillbringar hon dagarna med att identifiera och tolka teknologiska, policy-drivna och socioekonomiska signaler för att förstå hur framtiden skulle kunna se ut. På dagen kommer Ingrid att med avstamp i detta arbete inspirera och utmana oss kring de paradigmskift hon ser inom energi, hållbarhet och samhällsutveckling, och vi får se om hon lyckas med sin (inte så) hemliga mission kring att ge oss ännu mer ’geist’ för att aktivt vara med och skapa en bättre framtid.

 

  • Oskar Häger, Fastighetsutvecklare Teknik, Vasakronan

Vasakronan har i sitt arbete för att vara en bättre värd alltid legat i framkant med att optimera sina fastigheter ur ett tekniskt- och hållbarhetsperspektiv. Oskar kommer förklara motiven bakom Vasakronans arbete, vilka lösningar de har idag och vilka lösningar som väntar i framtiden inom flexibilitet, solpaneler, batterier mm för att inspirera andra aktörer i marknaden till att göra ”more good and not just less bad” för miljö, människor, och det samhället där vi verkar. 

 

  • Peter Wigert, Finansdirektör, Svenska Kraftnät 

Svenska kraftnät har i rollen som systemoperatör en nyckelroll i hantera många av de utmaningar och möjligheter som den gröna omställningen medför och hur arbetet förlöper med att jämna ut kraftflytet inom landet vilket är en orsak till de extrema skillnaderna i områdespriser som uppenbarat sig den sista tiden. Förutom detta kommer även SvK att presentera reflektioner kring kommande utlandskablar och vilka effekter detta kan få. Peter kommer även att adressera Svenska Kraftnäts syn kring den heta debatten om huruvida leveranssäkerheten är utmanad i den gröna omställningen men samtidigt skapa lite hopp med att presentera hur förbrukarna kan vara en del av lösningen.

  • Björn Stålebring, Sales Manager Production, Entelios

PPA eller Power Purchase Agreement som det står för,  har flertalet av oss hört talas om. Det sker mycket och intresset ökar inom området. Vad beror det på? PPA är vanligtvis ett långt kontakt på 10-år eller mer. Att ingå PPA-avtal innebär svåra stora strategiska beslut. Björn tar oss igenom besluten och hur man kopplar PPA till sin klimatstrategi.

 

  • Andreas Myhre, Direktör Krafthandel, Entelios

Andreas är en återkommande och uppskattad talare som kommer ett ge en uppfriskande uppdatering av den mycket speciella marknaden vi ser just nu. Andreas stack ut huvudet förra året och hade tydliga åsikter om hur marknaden skulle bete sig och kommer att göra samma sak i år. Prisutvecklingen 2021 har verkligen varit speciell och ställt många gamla sanningar upp och ned och fått många i marknaden att tänka till. Andreas vågar ha en åsikt och en tro och kommer med väl underbyggda argument om den nordiska marknadens utveckling framöver kopplat till den ökande sammankopplingen mot Europa som sker.

 

  • Mattias Harrysson & Christian Bengtsson, Energy & Sustainability Services Entelios

Innovativ energipartner – Från ord till handling

Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen.

 

  • Q&A

Vi avslutar dagen med en frågestund där publiken får möjlighet att ställa fler frågor till föredragshållarna

Vi hoppas att de flesta vill vara med på en gemensam middag efter konferensen

 

* Konferensen är för våra kunder och partners

Anmäl Entelios Energy Day 2021