Gorines har byggt framtidens fabrik

Gorines har byggt framtidens fabrik

Gorines har byggt en av Norges mest innovativa fabriker som skapar förutsättningar för en hållbar produktion av kvalitetsmat. Genom Entelios får Gorines den hjälp de behöver reducera såväl kostnader som miljöpåverkan – förutom att även tjäna pengar på den energi de inte själva använder.

I nya produktionslokaler vid Lillesand producerar Gorines kvalitetsmat till butiker på Sørlandet. Det som vid första anblick kan se ut som en helt vanlig fabrik döljer innovativa och smarta lösningar som har en positiv effekt både miljömässigt och ekonomiskt. Här bidrar bland annat solceller och kylbrunnar till hållbar matproduktion, och batterilösningar gör det möjligt för Gorines att lagra den förnybara energin de inte själva utnyttjar. Energin kan dessutom säljas vidare när det är hög belastning i elnätet.

Framtidens fabrik

Gorines och Entelios har många års gott samarbete bakom sig och hållbarhet är ett viktigt fokus för båda. Förutom att leverera förnybar fysisk kraft har Entelios bistått med värdefull rådgivning och teknologiutveckling. På Gorines nya fabrik har Entelios bidragit med sin kompetens och erfarenhet för att se till att energin styrs och utnyttjas optimalt. Med runt 2 000 solceller på taket ansvarar Gorines för sin egen produktion av förnybar energi. Gorines har dessutom kylbrunnar som bidrar till att hålla ner temperaturen i kylrummen. Periodvis producerar fabriken mer energi än man förbrukar. Lösningen med batteribank gör det möjligt att lagra överskottsenergi till perioder då den behövs. Behovet kommer framförallt när belastningen på nätet är hög och det behövs mer kapacitet. Gorines kan sälja vidare denna kapacitet och får därmed intäkter genom att de bidrar till kapacitet på nätet.

Genom Maxguard undviker Gorines effekttopparna och sänker kostnaderna

Gorines har tagit flexibilitetslösningar från Entelios i drift. Det innebär att Gorines kan anpassa sin elförbrukning beroende på belastningen på nätet. Maxguard, som är Entelios effektstyrningstjänst gör att kunder som Gorines reducerar elförbrukningen under perioder då näthyran ligger som högst. Under perioder då belastningen på nätet är hög kan de till exempel stänga av ventilations- eller kylanläggningen eller koppla in batteriet för att undvika att belasta nätet ytterligare. Därmed bidrar Gorines till att minska behovet av en utbyggnad av elnätet och därmed även den miljöbelastning en sådan skulle medföra.

Gorines har sänkt sina kostnader med över 50 % i vintras. Dels genom de har reducerat sina effektkostnader, dels genom att de har fått in intäkter genom att sälja flexibilitet till lokal näthyra genom Norflex-projektet.

 

Øystein rundt bilde.png

Vi är stolta över att ha en av landets mest framtidsorienterade fabriker när det gäller energiutnyttjande. Förutom att leverera den fysiska kraften har Entelios bistått med värdefull rådgivning och teknologiutveckling. Energilösningarna skapar värde som gagnar både oss och kommande generationer, säger Øyvind Svendsen CEO på Gorines.

 

Entelios kommer att vara kundens viktigaste bidrag till en hållbar framtid. Vi hjälper våra kunder när det gäller att börja använda och sätta den senaste teknologin i system för att skapa hållbara energilösningar.