Levererar el till 400 restauranger i Skandinavien

Levererar el till 400 restauranger i Skandinavien

När nya elavtal stod på menyn, valde Skandinaviens ledande restauranggrupp Umoe Restaurants att samarbeta med Entelios och Tradebroker för att säkerställa sömlösa elleveranser tvärs över landsgränserna.

 

Entelios är Norges största leverantör av el till företagsmarknaden. Bolaget förstärkte sin satsning på den nordiska marknaden förra året genom uppköpet av det svenska elbolaget Telge Kraft. Och när Umoe Restaurants var på jakt efter en ny energipartner var ambitionen att hitta en nordisk aktör. Nu har Skandinaviens ledande restauranggrupp valt Entelios som energipartner.

– Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2017 och bygger på Tradebroker-avtalet som hade ingåtts en månad tidigare. Avtalet löper fram till slutet av 2019 och gäller fysiska leveranser av el till våra restauranger till lägsta möjliga kostnad och risk, säger Stig Hagen-Westerlund som är inköpschef på Umoe Restaurants.

Westerlund ser flera fördelar med att ha en elpartner som bedriver sin verksamhet sömlöst över de nordiska landsgränserna.

– Vi anser att vi har inlett ett samarbete med en av de starkaste aktörerna på den nordiska marknaden. De har bra system, kompetenta medarbetare och framstod som en gedigen leverantör som vi snabbt fick förtroende för. Umoe Restaurants representerar nästan 400 restauranger på den skandinaviska marknaden. Det var därför en fördel för oss att inleda ett samarbete med en aktör som erbjöd en solid och enhetlig lösning på alla våra marknader.

 

Sänker kostnaderna – ökar konkurrenskraften 

Chefen för energitjänster på Entelios, John Arild Raaen, upplever att allt fler företag vill ha en elleverantör som erbjuder lösningar skräddarsydda för Norden.

– Den nordiska elmarknaden styrs genom en gemensam elbörs, Nord Pool Spot. Men på grund av underliggande skillnader mellan de nordiska länderna krävs det ofta olika modeller och affärssystem för att hantera elköp. Detta är problematiskt och tungrott för kunder som är representerade på olika marknader. Entelios erbjuder en helhetslösning som fungerar på tvärs av landsgränserna. Vi ska vara kundens kontaktpunkt mot energimarknaderna och bidra till en effektiv och helhetlig administrativ hantering, säger John Arild Raaen.