Billigare koldioxid ger lägre elpriser

Billigare koldioxid ger lägre elpriser

Koldioxidpriset har gått ner på sistone. Nedgången bidrar till lägre elpriser i Norden nästa år.

Sedan mitten av förra veckan har priset på koldioxid (utsläppsrätter) gått ner från 25 €/ton till 23 €/ton. I skrivande stund har nedgången på två euro bidragit till att terminspriset i Tyskland för 2020, det vill säga framtidspriset på el, har gått ner med över 1,5 €/MWh. Detta påverkar Nordens terminspris för 2020 som faller med 1,25 €/MWh. Det motsvarar en nedgång på 3,5 procent.

Rakt uppåt
Från 2017 till sommaren 2019 gick priset på koldioxidkvoter upp från 4 € till nästan 30 €. Flera analytiker förklarade uppgången med att EU hade vidtaget åtgärder för att reducera antalet utsläppskvoter på marknaden. Samtidigt har Brexit skapat en del osäkerhet på marknaden. Men sedan pristoppen i juli har trenden vänt. Priset på utsläppsrätter har gått ner med nästan 25 procent sedan i somras. Analytikerna anser att förklaringen är komplex men tror att ett ökat utbud på gas, lägre tillväxt i industrin och Brexit spelar in.

Gas i massor
De senaste åren har tillgången på gas ökat i Europa, med god draghjälp av en större världsmarknad för flytande gas (LNG). Utbudet av gas är större än efterfrågan i Europa. Det bidrar till väsentligt lägre gaspriser, något som i sin tur har bidragit till att göra gaskraft mer konkurrenskraftigt än kolkraft. Och här spelar koldioxidpriset in. Gaskraft ger lägre koldioxidutsläpp än kolkraft. Därmed försvagas efterfrågan på utsläppsrätter.

Ökad tillgång
Svagare ekonomi i Europa pekar mot lägre tillväxt i industrin, och därmed lägre utsläpp av koldioxid. Det innebär att tillgången på utsläppsrätter ökar på marknaden och att vi därmed får lägre pris på koldioxidkvoter.

Hård Brexit
Utfallet av Brexit skapar också en osäkerhet som påverkar koldioxidpriset. Storbritannien har haft det största överskottet av koldioxidkvoter i Europa, men de senaste åren har landet i det närmaste stängt ner hela sin kolkraftsproduktion. Vilken form Brexit tar kan få betydelse för tillgången på koldioxidkvoter på marknaden. Därför kan utfallet variera om det blir en hård Brexit den 31 oktober, eller om utträdet skjuts upp än en gång till nästa år.